Afvalwater behandeling

Afvalwater is geen afval. Afvalwater is een grondstof

Veolia Water Technologies is een wereldspeler op het gebied van afvalwater technologie en kan daarmee de potentie van afvalwater volledig benutten. We helpen onze opdrachtgevers bij het herbruikbaar maken van water, waarbij meststoffen, voedingstoffen en energie geproduceerd kunnen worden.

We leveren alle technologie die nodig is om een veilige en duurzame afvalwaterzuiveringsinstallatie in gebruik te nemen welke aan alle milieuwetgeving voldoet, ongeacht de grootte.

Onze technologie draagt bij aan efficiënte en kosteneffectieve oplossingen die de gehele afvalwaterzuivering cyclus beslaan en naar wens aangepast kunnen worden:

  • Primaire behandeling
  • Secundaire behandeling
  • Tertiaire behandeling
  • Slib behandeling
  • Geur controle
  • Waterzuivering chemicaliën
  • Mobiele waterbehandeling
Share