Energievoorziening

Zowel reguliere elektriciteitscentrales als bedrijven met een eigen energiecentrale voor hun kernactiviteiten hebben water nodig van een bepaalde kwaliteit om hun centrales goed te laten functioneren. Denk hierbij aan ketels met verschillende drukcapaciteit die een specifieke zuiverheidsgraad van water nodig hebben.

Ontharding, omgekeerde osmose, ionenwisseling en CDI zijn de meest gebruikte methoden om de gewenste waterkwaliteit te bereiken. Daarnaast worden ook reinigers en voorfilters door ons aangeboden. Wij maken u er op attent dat wij in geval van noodsituatie een mobiele vloot tot onze beschikking hebben. Hierover kunt u meer lezen onder Onze diensten - Mobile Water Services.

Share