Papier en karton

De oplossingen van Veolia Water Technologies voldoen aan de door u of de overheid gestelde eisen aan de behandeling van proceswater, afvalwater en slib.
Veolia wordt gezien als een betrouwbare leverancier en heeft als zodanig langdurige relaties met veel van haar klanten opgebouwd.

Betrouwbare en geoptimaliseerde oplossingen

De grote hoeveelheden water gebruikt in papierfabrieken vereisen geoptimaliseerde oplossingen. Wat uw project ook mag zijn, van de bouw van een nieuwe installatie of de verbetering van een bestaande, we hebben de knowhow en technologieën om aan uw wensen te voldoen. Onze oplossingen hebben betrekking op het gehele waterproces, van productie tot recycling: zuivering van inkomend water, de bereiding van ketelvoedingswater en proceswater, black liquor concentratie en de verwerking van afvalwater en slib.
Ons portfolio bestaat uit innovatieve oplossingen en technologieën en onze operationele ervaring zorgt er voor dat we op maat gemaakte oplossingen aanbieden die voldoen aan strenge kwaliteits- en veiligheidsnormen. Daarnaast verrichten we ook renovaties en verbeteringen van bestaande installaties.
Veolia Water Technologies levert goed ontworpen, state-of- the-art installaties in overeenstemming met de bestaande regelgeving, onder gelijktijdige vermindering en beheersing van kosten.

Bescherming van het milieu

Bescherming van de natuurlijke bronnen en het beperken van de invloed van haar activiteiten op het milieu zijn essentieel voor de papier- & kartonindustrie. Veolia Water Technologies begeleidt elke klant in dit proces door het implementeren van oplossingen die het water- en energieverbruik verminderen. Door onze constante innovatie en ontwikkeling kunt u blijven voldoen aan de zich ontwikkelende wettelijke normen en de energie- en waterbesparingsbehoeften binnen de papier- & kartonindustrie.

Producten

FILTRAFLO™ filters

Filtraflo ™ filters maken gebruik van hetzelfde basisprincipe, een snelle zwaartekracht filtratie van ongezuiverd water via een granulaire media. Het filterbed kan uit één of twee verschillende lagen bestaan.
Filtraflo ™ filters verschillen in hun technologische eigenschappen die passen bij het te behandelen water, en daardoor integratie in het totale water productielijn vergemakkelijken. Afhankelijk van de kwaliteit van het te behandelen water en de te bereiken doelstelling, het filtermedium kan bestaan uit: zand, actieve kool, antraciet, puimsteen, schalie, kalksteen, etc ...

Toepassingen: troebelheid en TSS verwijdering; voorfiltratie voor RO systemen; filtratie van oppervlaktewater. Dit drukfilter kan zwevende stoffen zoals ijzer, mangaan, chloor, zuurgraad of organische stoffen, afhankelijk van de geselecteerde granulaire media verwijderen. 
Stroomsnelheden van 5 tot 100 m3/u, gebaseerd op een lineaire snelheid van 10 m/u.

Sirion ™

De Sirion ™ omgekeerde osmose systemen zijn ontwikkeld voor de productie van zuiver water, ontzilting van zeewater en het hergebruik van water binnen alle watertoepassingen en budgetten.

Omgekeerde osmose
Omgekeerde osmose is een proces dat gebruik maakt van membranen om meer dan 95% van de opgeloste zouten, zoals calcium bicarbonaat en natrium chloride, uit water te verwijderen. Het wordt gebruikt in situaties waarbij de TDS concentratie in water moet worden verlaagd.

Share