Staalindustrie & galvanische bedrijven

7,5% van het wereldenergieverbruik zou worden geconsumeerd binnen de primaire metaalindustrie. De verwarming van ertsen is nu eenmaal een voorwaarde om uiteindelijk te komen tot de alom bekende metalen als bijvoorbeeld ijzer, aluminium en koper.

Stoom

Stoom is daarbij een grote drijvende kracht. Ketelvoedingswater moet daarom aan zeer hoge eisen voldoen op het vlak van silicaten. De minste verontreiniging in het water zal aantasting van de stoomketel geven en/of een verhoogd energiegebruik als gevolg van niet optimale spuipercentages ketelwater.

Demiwater

Hoge kwaliteit demiwater wordt door Veolia Water Technologies Benelux gemaakt met membraanfiltratietechnieken door omgekeerde osmose, met aaneenschakelend een continu de-ionisatie systeem voor verkrijgen van nagenoeg volledig gedemineraliseerd water. Conventionele technieken als ionenwisseling in kation/anion-installaties met CO2-uitdrijftorens worden ook nog steeds toegepast.

Share