Zuivelindustrie

Proceswater is een belangrijk element voor de zuivelindustrie. Daarom is het van belang hier zuiver en duurzaam mee om te gaan. Hoe kunt u dat water nu op een goede manier hergebruiken? Wat is geschikt als proceswater? En wat te doen met de afvalwaterstromen? Veolia Water Technologies Netherlands heeft voor al het proces- en afvalwater in de zuivelindustrie een oplossing.

In de zuivelindustrie speelt het duurzaam omgaan met water een steeds grotere rol. Om een liter zuivelproduct te maken, is twee tot vier liter proceswater nodig. Dat levert vervolgens afvalwater op dat sterk kan variëren in hoeveelheid: van een halve liter tot meer dan 20 liter. Daarnaast hebben zuivelverwerkers te maken met bijproducten zoals afgescheiden vetten, (zure) wei en zuiveringsslib.

Actief meedenken
Om met alle waterstromen in de zuivelindustrie rekening te houden, is een partner die actief meedenkt noodzaak. Veolia Water Technologies Netherlands neemt die rol serieus, door innovatieve en betrouwbare technologieën aan te reiken. Valorisatie van afvalwater en reststromen uit de zuivelindustrie levert op termijn kostenbesparing op. Belangrijk is hierbij productie van waardevol biogas, dat een inkomstenbron genereert.

Van afvalwaterzuivering naar energiebron
Vanwege de groeiende behoefte aan zuivel en strengere regelgeving met betrekking tot lozen van afvalwater, staan conventionele afvalwaterzuiveringsinstallaties bij zuivelindustriën onder druk. Tegelijkertijd stijgen de kosten voor afvalwaterlozing en willen consumenten dat de milieu-impact van bedrijven vermindert. Momenteel komt er een steeds groter aanbod van procestechnologiën die afvalwater en rest-stromen uit de industrie kosten-effectief kunnen behandelen, van luchtflotatie (DAF) om vetten te verwijderen tot anaerobe technologieën zoals membraan bioreactoren waarin biogas wordt geproduceerd dat hergebruikt kan worden als energiebron. Afhankelijk van de exacte vereisten van elke individuele zuivelverwerker kan bepaald worden welke zuiveringsroute het meest winstgevend is.

Oplossingen
Om u een goede oplossing te bieden, is diepgaande kennis en specifieke expertise nodig van de productieprocessen in de zuivelindustrie. Veolia Water Technologies Netherlands heeft die kennis in huis.

Dankzij onze jarenlange ervaring kennen wij de zuivelindustrie. Heeft u interesse in onze oplossingen? Wilt u kosten besparen en tegelijkertijd aan een efficiënte en duurzame toekomst werken? Neem dan contact met ons op.

Share