Een Universitair Medisch Centrum heeft ook voor renovatie gekozen. Lees meer in deze whitepaper

Renovatie of revisie van waterbehandelingsinstallaties.

Zuiver water is voor veel bedrijven en instanties onmisbaar. Het zuiveren van water met een adequate waterbehandelingsinstallatie is voor bijvoorbeeld laboratoria of allerlei farmaceutische en foodproducerende bedrijven zelfs verplicht. Maar ook voor het gebruik in industriële processen zoals stoomproductie wordt het water opgewerkt tot een geschikte proceswater kwaliteit. Een dergelijke installatie vraagt om goed onderhoud, om bijvoorbeeld foutieve diagnoses of productieproblemen te voorkomen. Toch kan er ook na degelijk onderhoud een storing plaatsvinden, het blijft immers techniek. Of misschien wilt u wel preventief iets aan de installatie doen of de performance optimaliseren. Dan kunt u kiezen voor een compleet nieuwe waterbehandelingsinstallatie of kiezen voor renovatie of revisie. Dat betekent dat uw bestaande waterbehandelingsinstallatie compleet gerenoveerd of gereviseerd wordt.

Werkwijze

Veolia Water Technologies voert daarvoor een controle uit. Hierbij kijken de specialisten van Veolia Water Technologies  naar de waterkwaliteitseisen, of de installatie voldoet aan de nieuwe veiligheidswetgeving en hoe u de operationele en onderhoudskosten kunt verminderen. Bij een storing zijn we uiteraard snel ter plekke, zodat u zo snel als mogelijk weer aan de slag kunt. 

Wij ontzorgen u daarbij op de volgende gebieden:

 • Inspectie en onderhoud
 • Beoordelen van processen
 • Controleren van installaties
 • Membraan vervanging/harswissels
 • Filtratie renovatie/vervanging
 • Trainingen op locatie en technische ondersteuning
 • Bestaande besturingssystemen upgraden

Mocht u de waterbehandelingsinstallatie willen vervangen of renoveren vanuit noodzaak of uit preventieoogpunt, dan zorgen wij ervoor dat u daar zo min mogelijk last van hebt. Dat geldt ook tijdens een renovatie of revisie.

Dankzij onze mobiele installaties ervaart u minimale hinder van productie-uitval. Daardoor verloopt de renovatie spoedig en gaat uw primaire proces gewoon door.

Waarom renovatie of revisie?

Een waterbehandelingsinstallatie is essentieel wanneer u als bedrijf wilt investeren in de toekomst. Maar die investering kan hoog uitvallen als u een nieuwe installatie aanschaft. Daarom is renovatie of revisie een geschikt alternatief. U heeft hiermee geen forse uitgaven, maar wel een systeem dat weer optimaal werkt. Afhankelijk van het onderhoud kan de installatie nog eens minstens 20 jaar mee. Een renovatie of revisie verhoogt de levensduur van uw installatie daarom aanzienlijk. Veolia Water Technologies verbetert bovendien het systeem, zodat het nog betrouwbaarder wordt.

Milieuvriendelijk

Toch zijn dit niet de enige redenen om voor een gerenoveerde of gereviseerde waterbehandelingsinstallatie te kiezen.

Veolia Water Technologies staat voor het in stand houden van hulpbronnen en het aanvullen ervan. Het hergebruiken van afvalwater is daar een voorbeeld van. Maar het opnieuw gebruiken van een waterbehandelingsinstallatie hoort hier ook bij. Het zorgt namelijk voor materiaalbesparing en daarmee voor de bescherming van hulpbronnen. Renovatie of revisie zijn zodoende innovatieve en duurzame oplossingen voor een waterbehandelingsinstallatie. Dat ervaren klanten ook zo. Lees het verhaal van de gerenoveerde installatie in een Universitair Medisch Centrum in Nederland.

Veolia en het Universitair Medisch Centrum

Een zo schoon mogelijke omgeving creëren. Dat is een van de speerpunten van het milieubeleid in het umc. De waterbehandelingsinstallatie speelt een belangrijke rol in het zo gunstig mogelijk omgaan met energiebronnen. Het onderhoud aan de bestaande waterinstallaties van het umc werd de afgelopen jaren al verzorgd door Veolia Water Technologies. Een technische installatie gaat gemiddeld 25 jaar mee. Die leeftijd had de installatie in het umc ook bereikt (sommige delen zelfs al ouder). De distributie-installatie voor demiwater was toe aan vervanging. Samen met Veolia Water Technologies werd een inventarisatie gemaakt en een plan opgesteld voor de complete renovatie van de ditributie-installatie van het umc.

Gewenste waterkwaliteit

Het umc krijgt gedemineraliseerd water aangeleverd door het centrale energiecentrum. Dat energiecentrum is overigens geen onderdeel van het umc, maar een energie-hub die diverse afnemers bedient met demiwater, stoom en energie. Het academisch ziekenhuis slaat alleen demiwater op in diverse sublocaties, om vandaaruit het te transporteren naar diverse interne afnemers die op verschillende locaties en verschillende verdiepingen in het gebouw zitten. Ook installatie 206 levert gedemineraliseerd water aan het laboratorium en de apotheek. Daar zijn hoge kwaliteitseisen voor het water. Natuurlijk vindt het umc het zeer belangrijk om betrouwbaar en veilig water in huis te hebben en te houden. Daarom gebruiken ze absolute filters en een UV- en CO²-slot op de watertank. De Veolia-specialisten snappen deze uitdagingen, hebben kennis op het gebied van wet- en regelgeving en passen de juiste techniek toe voor het beste rendement.

Werkzaamheden

Naast een drukverhogingsinstallatie is de installatie eromheen, de subcentrale (206) voor het verder distribueren (met verschillende flows en drukken naar allerlei interne afnemers) van demiwater, compleet vervangen voor een gedeelte van het ziekenhuis. Demiwater wordt centraal aangeleverd, met drie substations die het verdelen naar de verpleeg- en behandelafdeling, de poliklinieken en het laboratorium. Ook het grootste gedeelte van het leidingwerk is compleet vernieuwd. Hierdoor kon de oude installatie blijven draaien totdat de nieuwe na uitgebreid testen werd overgezet op het bestaande leidingnetwerk. Halverwege de technische ruimte zijn koppelingen gemaakt op bestaande leidingen naar de diverse afnemers van het umc. Na het spoelen en ontluchten was het systeem gereed voor ingebruikname. Tijdens dat hele proces kon het academisch ziekenhuis gewoon gebruik maken van de oude installatie. Naast die oude installatie werd intussen hard gewerkt aan de renovatie-installatie, zodat er een vlekkeloze overgang kon worden gemaakt. Hierdoor is het waterbeheersysteem weer volledig up-to-date.

Over Veolia

Veolia Water Technologies ontwerpt, levert, installeert en onderhoudt waterbehandelingsinstallaties. Wij beschikken over 350 verschillende waterbehandelingstechnieken, die we toepassen in producten en diensten voor water- en proceswaterbehandeling. Veolia Water Technologies is een onderdeel van de wereldwijd vertegenwoordigde Veolia groep.

Klanten vragen allerlei waterkwaliteiten. Van laboratorium tot gezondheidszorg en van chemische industrie tot de voedingsmiddelenindustrie. Wij beloven hen maximale kwaliteit, betrouwbare continuïteit en beschikbare capaciteit.

In nauwe samenwerking met klanten hebben we voor iedere situatie een oplossing. Van ontwerp tot servicecontract tot mobiele installatie. Kostenefficiënt en passend bij geldende wet- en regelgeving.

We know water. Een natuurlijke hulpbron waar we met elkaar zuinig op moeten zijn. Daarom ligt de focus van

Veolia Water Technologies op duurzaam en efficiënt gebruik van water. Onze missie? Resourcing the world.

Uw vraag

Veolia Water Technologies wil u graag van dienst zijn. Voor het uitvoeren van een renovatie of revisie kunt u verschillende motieven hebben. Herkent u zich in een van de volgende punten?

 • U heeft een regelmatige storing aan uw waterbehandelingsinstallatie, die snel moet worden opgelost of niet
 • meer mag v oorkomen. Wat nu?
 • U wilt preventieve oplossingen voor uw waterbehandelingsinstallatie en deze laten vervangen, zonder last te
 • hebben van productie uitval. Hoe doet u dat?
 • U wilt onderhoud aan uw waterbehande lingsinstallatie laten uitvoeren.
 • U wilt weten of uw installatie energiezuiniger kan of minder water kan verbruiken.

Dan kan Veolia Water Technologies u verder helpen. Wij helpen u met oplossingen en advies bij de renovatie van uw waterbehandelingsinstallatie.

Share