Dé oplossing voor chemische waterconditionering

Veolia’s en BeWasol’s uitgebreide assortiment van chemische additieven en services voor waterbehandeling, is ontwikkeld voor het optimaal functioneren van uw waterbehandelingsapparatuur en installaties. Wij helpen u de efficiency van uw proces-, ketel-, koel- en afvalwatersystemen te verbeteren en kosten te besparen. Het draagt eraan bij uw waterfootprint te minimaliseren.

Met onze producten helpen wij u:

downtime te voorkomen.

  • de levensduur van uw installatie te verlengen.
  • operationele en onderhoudskosten te besparen.
  • op een veilige manier te werken.

Proceswaterbehandeling

Een veel toegepaste manier om proceswater te zuiveren is een ReverseOsmose (RO) systeem. Maar door scaling en aangroei van bacteriën kan de werking van de membranen in de RO-installatie snel achteruitgaan. Binnen de Hydrex™ portfolio hebben we een speciale groep producten om dit te voorkomen en ook om membranen weer schoon te maken. Zo worden de membranen beschermd en de levensduur van uw installatie verlengd.

Ketelwaterbehandeling

Corrosie, afzettingen en slib kunnen de operationele efficiency verminderen van uw ketelwaterinstallatie en van alle systemen die zijn aangesloten op de water-/stoomkringloop. Dit kan leiden tot minder effectieve warmteoverdracht, defecten aan apparatuur en leidingen en toenemende energie- en onderhoudskosten. Met helder advies over de optimale inzet van waterbehandelingsapparatuur en de juiste chemische conditioneringsservice, helpen wij u het beste uit uw installatie te halen en aanzienlijke besparingen te realiseren.

Koelwaterbehandeling

Industriële koeling is één van de meest gebruikte processen en gebruikt grote hoeveelheden water. Onze oplossingen beschermt uw installatie tegen corrosie, aanslag en vervuiling. Dit voorkomt downtime en verlengt de levensduur van uw koelinstallatie. En de gebalanceerde inzet van duurzame chemische additieven helpt u tevens bij het realiseren van een aanzienlijke waterbesparing, het minimaliseren van legionellarisico’s en uiteindelijk bij het creëren van een optimaal productieproces.

Afvalwaterbehandeling

Het weer zuiveren van het afvalwater is een dagelijks terugkerende uitdaging voor het personeel op de waterzuivering. Een continue balans tussen economische beperkingen en wet- en regelgeving. Door onze goed geselecteerde chemische additieven en expertise zorgen wij ervoor dat u deze balans kunt vinden. Bijvoorbeeld met onze HydraPol™ Activ installatie. Deze activeert het emulsiepolymeer dat bijvoorbeeld voor de slibontwatering gebruikt wordt. Het polymeerverbruik kan hiermee wel met 30% tot 50% verminderd worden. Zonder de noodzakelijke investering in een aanmaakinstallatie bereikt u een aanzienlijke besparing op de kosten van uw afvalwater!

Sterilisatie

Wij bieden unieke oplossingen voor de behandeling van sterilisatie- en pasteurisatiesystemen. Door de combinatie van een speciale fysische voorbehandeling met onze producten, bieden wij u een kostentechnisch optimale behandeling ten behoeve van uw productie.

Enkele voordelen van onze behandelingsmethode zijn:

  • Vermindering corrosie
  • Glanzende verpakking
  • Minder verversing
  • Verkorte cyclustijden
  • Kostenbesparing

Service, Dosing, Monitoring & Control

Een goede controle van uw proces staat of valt met betrouwbare meting van de diverse procesparameters. Alleen met betrouwbare gegevens kan goed gestuurd worden. Onze controllers bieden u realtime inzicht in uw proces en zorgen voor de juiste dosering van chemische additieven. Een goede staat van onderhoud van uw waterinstallatie is cruciaal voor de betrouwbaarheid en verlenging van de levensduur. Veolia heeft een twintigtal service-engineers die dagelijks op pad zijn om installaties te controleren en in topconditie te houden.

Wilt u meer weten over onze oplossingen neem contact op!

Share