Een veilige en gezonde werkomgeving

Iedereen heeft recht op een veilige en gezonde werkplek

Ons primaire doel is om de gezondheid en de veiligheid van onze medewerkers en anderen die bij onze werkzaamheden betrokken zijn te beschermen. Wij stellen dan ook alle benodigde middelen beschikbaar zodat onze mensen veilig en in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen kunnen werken en streven continu naar verbetering van onze gezondheids- en veiligheidsnormen. 

Een positieve, proactieve veiligheidscultuur

“Wij werken veilig of wij werken niet.”

Onze proactieve en positieve aanpak is erop gericht om medewerkers en onderaannemers die voor ons werken actief te stimuleren deel te nemen aan de veiligheidsinitiatieven en –campagnes die wij het hele jaar door organiseren. Onze medewerkers zijn bevoegd om het werk stop te zetten op het moment dat het niet veilig uitgevoerd kan worden en verplicht dit te melden bij het management. Veiligheid is een zaak van iedereen en daar herinneren we onze medewerkers en partners dagelijks aan.

Ons beleid is erop gericht dat:

  • gezond en veilig werken bij iedereen voorop staat.
  • medewerkers mogelijk onveilige situaties en veiligheidsrisico's zorgvuldig onderzoeken en rapporteren
  • regels makkelijk na te leven zijn.

Servicemonteurs en onderaannemers

Al onze servicemedewerker zijn minimaal VCA-Vol opgeleid. Voordat zij aan werkzaamheden beginnen voeren onze servicemedewerkers een risicobeoordeling (Laatste Minuut Risico Analyse) uit om zowel de gevaren en risico's die aan de taak zijn verbonden te beoordelen, als de ter plaatse specifieke gevaren en risico's die verband houden met de omgeving in kaart te brengen.

Alle onderaannemers die werkzaam zijn voor VWT-NL worden getoetst door middel van een pre-kwalificatieprocedure die betrekking heeft op gezondheid en veiligheid. Tevens zijn ze verplicht de nodige certificaten en vaardigheden te hebben voor hun functie en werkzaamheden, en daarnaast moet(en) deze opleiding(en) voldoen aan de nationaal erkende standaard.

Share