EVALED®-verdampingstechnologie

De EVALED®-verdampingstechnologie biedt u dé oplossing voor de behandeling van vervuild industrieel afvalwater. EVALED® stelt de industrie in staat om substanties, zoals geneesmiddelen, olie, papierresten of chemische stoffen, te scheiden van het afvalwater. Veel van deze verontreinigende stoffen zijn via conventionele zuiveringsprocessen niet volledig of moeilijk afbreekbaar. De verdampingstechnologie van EVALED® zorgt ervoor dat u veilig uw afvalwater kunt afvoeren.

Hoe werkt EVALED® voor afvalwaterzuivering?

EVALED® omvat een serie verdampers voor de verwerking van afvalwater. EVALED®-verdampers zijn industriële systemen met een laag energieverbruik en een kleine CO2-voetafdruk die het natuurlijke verdampingsproces versnellen. De technologie valt in de categorie ‘schone scheidingstechnologie’. Verdamping is immers een natuurverschijnsel. Het wordt erkend als BAT (Best Available Technique) in verschillende afvalwaterbehandelingsprocessen. Door gebruik te maken van technieken als warmtepompen en damprecompressie kan de energie-intensieve technologie van verdampen kostenefficiënt worden uitgevoerd. De drie verdampingsmethoden die wij daarvoor gebruiken zijn:

·EVALED® PC-verdampers: zetten warmtepompen in voor het verdampingsproces.

·EVALED® AC-verdampers: maken gebruik van externe warmtebronnen via een warmtewisselaar.

·EVALED® RV-verdampers: passen mechanische dampcompressietechnologie toe, zodat al bij lage temperaturen verdamping ontstaat.

Waarom EVALED®?

EVALED®-verdampers zijn geschikt voor het behandelen van industrieel afvalwater en de capaciteit varieert van 1 tot 250 ton per dag. Daarom is het geschikt voor verschillende industrieën. Denk daarbij aan toepassingen binnen:

  • Farmacie & Cosmetica
  • Drank & Voedingsmiddelen
  • Chemie
  • Energievoorziening
  • Metaal
  • Micro-elektronica
  • Olie & Gas
  • Papier & Pulp
  • Textiel
  • Automotive

EVALED® biedt oplossingen voor diverse problemen. Zo zorgt de technologie voor vermindering van afvalwatervolumes, verlaging van verwijderingskosten, hergebruik van water, Zero Liquid Discharge (ZLD) en de verwijdering en herwinning van waardevolle grondstoffen.

Share