Biobrandstof

Veolia Water Technologies en biobrandstof innovaties

Plantaardige biobrandstoffen maken deel uit van een groeiende markt. Veolia Water Technologies realiseert zich dat fossiele brandstoffen eindig zijn en zet zich in voor industrieën die zich richten op groene brandstoffen. Onze technologieën maken het mogelijk om afvalwater te behandelen en tegelijkertijd restwaarde te halen uit gebruikte voedingsoliën en vetten.

Veolia Water Technologies zet zich in voor de ontwikkeling van biobrandstoffen

De ontwikkeling van biobrandstoffen is een belangrijk instrument in de strijd tegen de uitstoot van broeikasgassen. Door klimaatverandering, als gevolg van het vrijkomen van CO2 en de uitputting van fossiele brandstoffen, is biobrandstof een belangrijke bron voor de toekomst.

Met een duurzame oogmerk, zet Veolia Water Technologies zich in voor het ontwikkelen van hernieuwbare energiebronnen. Het energiepotentieel van biomassa inspireert onze onderzoekers en ingenieurs om innovatieve processen te realiseren, waar de planeet en onze klanten baat bij hebben.

De stijgende vraag naar biobrandstoffen in het mondiale industriële landschap en de gerelateerde energietransitie, creëert nieuwe verplichtingen voor professionals. Aanpassing en evolutie zijn de modewoorden van deze sector en Veolia Water Technologies ondersteunt klanten hierbij.

 

Wat biedt Veolia Water Technologies?

Als technologie innovator kent Veolia Water Technologies het belang van de ontwikkeling van biobrandstoffen. We ondersteunen deze industriële uitdaging met onze technologieën en creëren op maat gemaakte oplossingen om aan alle behoeften te voldoen.

Veolia Water Technologies produceert helder water door voorbehandeling, via het Actiflo™ proces. Wij produceren gezuiverd water, gedemineraliseerd water en osmosewater dat bruikbaar is voor het maken en leveren van boilers en koeltorens.

Veolia Water Technologies is ook een leider op het gebied van verdampingstechnieken, alsmede de methanisering van vinasse. Ons hoogwaardige proces concentreert vinasse tot 50% en vermindert energiegebruik voor de droogfasen. Onze HESC module is gebaseerd op een technologie voor gedwongen circulatie die voor dit doel ontworpen is. Het systeem recyclet proceswater dat normaal door verdamping in de lucht terechtkomt.

In een sector die steeds competitiever is, biedt Veolia Water Technologies bioethanol partners innovatieve oplossingen om ethanol verdamping te vergemakkelijken.

 

We zetten voedingsoliën om in brandstof

 

Veolia zamelt jaarlijks duizenden tonnen afgewerkte olie in bij restaurants en de voedingsindustrie. De wetenschappelijke processen van Veolia Water Technologies maken het mogelijk om dit afvalproduct om te zetten in biobrandstof. Door microfiltratie en bezinkprocessen scheidt afgewerkte olie af van het water en is het gereed voor hergebruik.
 

De milieuwinst is enorm. Een liter teruggewonnen biobrandstof uit olie vervangt de uitstoot van 3 kg CO2. In vergelijking met diesel is de reductie 92%.

Veolia Water Technologies recyclen gebruikte oliën

 •  Jaarlijks zamelen we 10.000 ton gebruikte voedingsoliën in.
 • Jaarlijks produceren we  20.000 ton biobrandstoffen.
 • 1.200 liter biobrandstoffen per ton gebruikte olie.
   

Onze biobrandstof technologieën

Onze gepatenteerde technologieën zijn specifiek ontworpen om te profiteren van de mogelijkheden van biobrandstof. Veolia Water Technologies heeft efficiënte processen voor zowel het isoleren als winnen van bruikbare vetten en ze om te zetten in brandstof. Hierdoor creëren we waarde bij het zuiveren van afvalwater.

 • Actiflo is een lamellair bezinkingsproces met gewogen vlokken. Deze gepatenteerde hogesnelheids zuiveraar is een exclusief product van Veolia Water Technologies. Actiflo heeft wereldwijd meer dan duizend referenties en heeft zijn effectiviteit al meer dan 25 jaar bewezen in lokale gemeenschappen en industrieën.
 • Biothane Anaerobic Technologies is een techniek voor het omzetten van verontreinigende stoffen in biogas. Dit proces van bioafval omzetten in biobrandstof, is relatief goedkoop en gebaseerd op een bacteriële behandeling met anaëroben.
 • Biolix is ​​een biologische behandeling die koolwaterstoffen en vet verwijdert uit voorbehandeling units. Het proces gebruikt een specifieke biomassa om het substraat te behandelen die het vet maakt. Hierdoor produceert het slib en CO2. De vetten zijn daarmee geïsoleerd voor hergebruik en herstel.
 • Agira is een technologie voor het behandelen van vet en slib. Het is bijzonder effectief voor de agrovoedingsindustrie. De hydrolysebehandeling verwijdert 70-90% van de lipiden en is een eenvoudig te installeren oplossing voor de productie van biodiesel.
 • Biosep behandelt op een biologische manier afvalwater van industrieën en overheidsinstanties. Deze innovatieve oplossing combineert membraanprocessen voor waterbehandeling en actief slib behandelingen.
   

Al deze technologieën helpen onze expertise op het gebied van duurzame ontwikkeling te verbeteren. De circulaire economie is een belangrijk onderdeel in ons bedrijf, dankzij de watertechnologieën die Veolia Waters Technologies heeft ontwikkeld.

De Europese Commissie heeft bepaald dat de Europese transportsector 10% hernieuwbare energie moet gebruiken voor haar activiteiten. Veolia Water Technologies, de leider in technologische innovatie voor duurzame ontwikkeling, werkt aan de uitbreiding van biobrandstoffen voor de industrie. Onze efficiënte, flexibele en goedkope processen stellen onze partners in staat afvalwater te zuiveren en tegelijkertijd de waarde hiervan te verhogen, door bioafval om te zetten in groene energie.