Webinar Water voor injectie (WFI) met behulp van membraanfiltratie - risico's beperken en operationele efficiëntie verbeteren

Vanaf april 2017 staat de European Pharmacopoeia monograph 0169 toe dat de productie van Water Voor Injectie ook met niet destillatie-methoden mag worden uitgevoerd.

Steeds meer farmaceutische bedrijven vinden een op membraantechnologie gebaseerde installatie om WFI (Water For Injection) te produceren een goede oplossing.

In dit webinar wordt besproken hoe membraantechnologieën zich verhouden tot traditionele destillatiesystemen bij de productie van zeer zuiver water. Daarnaast worden verschillende operationele best practices van membraansystemen voor een betrouwbare en continue watervoorziening besproken.

Het Webinar wordt in het Engels gegeven.

Kunt u het live webinar niet bijwonen? Meld u dan toch aan. Wij sturen u na afloop een link waardoor u het webinar kunt terugkijken. Mis het niet!

KLIK HIER OM U TE REGISTREREN VOOR HET WEBINAR

 

 

PDF
flyer Orion (482.9 KB)