MULTIFLO™ SERIES

De Multiflo ™ Serie biedt verschillende efficiënte behandelingsoplossingen aangepast op uw behoeften, afhankelijk van uw doeleinden en de kwaliteit van het inlaatwater.

MULTIFLO™ MONO

 

Multiflo ™ Mono is geschikt voor eenvoudige bezinking zonder toevoeging van chemische reagentia en met een slibindikking systeem.

Deze configuratie is aanbevolen voor:

 • Gedeeltelijke slibverwijdering in oppervlaktewater;
 • Gedeeltelijke regenwaterbehandeling;
 • Gedeeltelijke primaire behandeling van afvalwater.

 


 

 

MULTIFLO™ MONO PLUS

 

Multiflo ™ Mono Plus is speciaal ontworpen om een gemengde vloeistof uit een bovenstroomse beluchtingstank met actief slib te zuiveren.

Net als bij het Multiflo ™ Mono principe, biedt Multiflo ™ Mono Plus een slibafvoer systeem op basis van afzuiging, dat zowel de afzuiging als het slibbed niveau in de bezinktank regelt.

 

 

 

 

MULTIFLO™ DUO

 

Net als bij het Multiflo ™ Mono zuiverings principe, gebruikt Multiflo ™ Duo stroomopwaartse chemische reagentia om de bezinking prestaties van het proces te verbeteren.
 

De Multiflo ™ Duo is geschikt voor:

 

 • Verwijdering van troebelheid van oppervlaktewater voor drinkwatertoepassingen;
 • Geavanceerde regenwaterbehandeling;
 • Primaire en tertiaire afvalwaterzuivering;
 • Behandeling van slib uit terugspoelingen van biofilters.

 

 

 

MULTIFLO™ TRIO

 

Multiflo ™ Trio combineert de prestaties van Multiflo ™ Duo met de voordelen van fysisch-chemische slibrecirculatie: optimalisatie van het reagensverbruik, verbetering van de bezinking en indikking van slib.
 

Multiflo ™ Trio is de ideale oplossing voor:

 

 • Vermindering van de troebelheid van ruw water voor drinkwater;
 • Carbonaatverwijdering uit oppervlakte- of bronwater;
 • Verwijdering van zware metalen uit oppervlakte- of bronwater;
 • Verwijdering van pesticiden uit ongezuiverd water;
 • Geavanceerde primaire of tertiaire afvalwaterbehandeling;
 • Verwijdering van resterend carbonaat uit afvalwater vóór recycling.

MULTIFLO™ PACK

Universeel en multifunctioneel clarificatieproces.

MULTIFLO™

Bewezen en aanpasbare technologie voor slibzuivering voor gemeentelijk en industrieel gebruik.