BerkeLYT

BerkeLYT: Effectieve oplossing tegen biofilm
Power Plant Cooling Tower

Duurzame en effectieve behandeling van uw watersysteem

Overzicht

Biofilm-uitdagingen

Gebruikelijke biofilmbehandelingen zijn meestal kostenintensief, tijdrovend en agressief voor materialen en het milieu. Om deze gevaren te voorkomen, biedt Veolia Water Technologies een nieuwe optie, namelijk solid-state katalysatoren.

Watercircuits bieden de ideale omstandigheden voor biofilmvorming, kalkaanslag en corrosie. Biofilms kunnen de gezondheid en veiligheid in gevaar brengen, materialen beschadigen, warmteoverdracht verminderen en stroomprocessen verstoren. Hierdoor neemt de energie-efficiëntie van industriële systemen af.

Conventionele biofilmbehandelingen zijn doorgaans duur, tijdrovend en agressief voor materialen en het milieu. Om deze gevaren te voorkomen, biedt Veolia Water Technologies nu een nieuwe optie aan, namelijk vaste stof katalysatoren.

Biosurfactants tegen biofilms

Veolia Water Technologies biedt moderne hoogwaardige katalysatoren voor natuurlijke desinfectie van de watercircuits. Deze innovatieve en bewezen technologie is in staat om de organismen in wateroverbrengingssystemen uiterst effectief en milieuvriendelijk te elimineren. Met behulp van katalytisch gegenereerde biosurfactants worden biofilms losgemaakt van de oppervlakken van het watercircuit zonder de productkwaliteit, mens of milieu in gevaar te brengen.

Met BerkeLYT-technologie biedt Veolia Water Technologies een kostenefficiënt maar niet-schadelijk alternatief: de duurzame eliminatie van biofilms door katalytisch gegenereerde biosurfactants.

Voordelen

De belangrijkste voordelen van de BerkeLYT-technologie zijn:

 • Erg effectief bij het duurzaam verwijderen en voorkomen van biofilms
 • Bescherming van de gezondheid door een betrouwbare preventie van legionella
 • De energie-efficiëntie verhoogt
 • Corrosie wordt voorkomen
 • Milieuvriendelijk door het gebruik van niet-oxiderende biociden te elimineren
 • Niet-schadelijke bijproducten
 • Aantoonbaar lager energieverbruik en CO2-voetafdruk van BerkeLYT-technologie in vergelijking met alternatieve systemen
 • Operationele kosten verminderen
 • Weinig onderhoud en hoge betrouwbaarheid bij langdurig gebruik

Toepassingen

BerkeLYT is een veelzijdige technologie en kan op verschillende manieren worden toegepast:

 • Open en gesloten koelcircuits/koeltorens
 • Ventilatie- en klimaattechniek/luchtwasser
 • Zwembaden
 • Putten
 • Fonteinen
 • Proceswater (RO-systemen)
 • Productieprocessen
 • Sprinklerinstallaties

Referenties

De technologie heeft zichzelf bewezen in energiecentrales en chemische fabrieken voor de behandeling van koelwater, ter bescherming van systemen voor omgekeerde osmose en in airconditioningunits.

 • Openbare gebouwen, zoals winkelcentra, ziekenhuizen, hotels en kantoorgebouwen
 • Automotive
 • Energiecentrales
 • Voedselverwerkende industrie
 • Zwembaden
 • Andere industriële bedrijven
 • Landbouw
   

Toepassingen

BerkeLYT hoogwaardige katalysatoren zullen door elektrostatische oplading, delen van micro-organismen zoals bacteriën, gisten of schimmels in de watersystemen aantrekken. Op het katalysatoroppervlak worden deze kiemfragmenten afgebroken. Door dit proces worden zogenaamde biosurfactants geproduceerd. Deze biosurfactants zullen de biofilm in de oppervlaktematerialen verwijderen en de ontwikkeling ervan voorkomen, waardoor het risico op legionella wordt verkleind.

Er worden twee kerntechnologieën gebruikt:

 • BerkeLYT Green


 

 

 

 • BerkeLYT OXY