Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Corp responsability hero banner

Resourcing the World

Toegang tot basisvoorzieningen, een eerlijke verdeling van middelen en behoud ervan voor toekomstige generaties zijn cruciale uitdagingen voor onze gemeenschappen. Veolia werkt elke dag aan deze doelen door onze initiatieven op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) constant te monitoren en duurzame oplossingen te implementeren namens onze klanten.

De MVO-prestaties van Veolia laten onze benadering van continu verbeteren in de hele wereld duidelijk zien. Wij ondernemen maatschappelijk verantwoord door de behoeften van belanghebbenden binnen en buiten het bedrijf te waarborgen. Onze methodische aanpak van beoordelen en continu verbeteren wordt ondersteund door indicatoren die onze prestatie meten in milieukwesties, personeelszaken, duurzaam inkopen en toegang tot basisvoorzieningen.

 

Maatschappelijke prestaties

Veolia ontwikkelt diepe wortels in lokale gemeenschappen door de diensten die we leveren en de rol die we spelen in het dagelijks leven van mensen. Onze expertise en unieke oplossingen verbeteren de toegang tot basisvoorzieningen in verschillende landen en omgevingen. Hiermee voldoen we aan de behoeften van de overheidsinstanties die ons hun diensten toevertrouwen. 

Wij bieden efficiënte diensten die de aantrekkelijkheid van een regio vergroten. Het resultaat: toegevoegde sociale waarde, die we meten met een maatschappelijke rapportage. De belangrijkste indicatoren daarvan zijn in detail uitgelegd in de MVO Performance Digest.

 

Milieuprestaties

Sinds 2002 gebruikt Veolia een milieubeheersysteem (EMS) met zo’n honderd indicatoren om de impact van onze activiteiten op het milieu en de volksgezondheid transparant te meten en te volgen. Milieubescherming is een prioriteit voor Veolia. Wij streven ernaar oplossingen te ontwerpen en in te zetten die het gebruik van verschillende bronnen optimaliseren en deze behouden voor toekomstige generaties.

 

Sociale prestaties

Bij Veolia zijn we erop gericht om onze verantwoordelijkheden volledig op ons te nemen als burger en als werkgever voor onze werknemers in de regio’s waar we actief zijn. Onze toegewijde managers geven het goede voorbeeld in maatschappelijk verantwoord ondernemen voor stakeholders binnen het bedrijf.  
Sinds 2001 heeft Veolia wereldwijd al een groot aantal indicatoren ontwikkeld. We berekenen deze indicatoren met een unieke tool om data van personeelszaken te verzamelen. Het resultaat is een compleet en accuraat overzicht van de realiteit en operationele werkwijzen in personeelszaken. 
 

Duurzaam inkopen 

In 2009 introduceerde Veolia prestatie-indicatoren voor duurzame inkoop. Deze indicatoren gaan in op de noodzaak om afnemers te trainen in duurzame ontwikkeling en zorgen ervoor dat leveranciers rekening houden met MVO-gerelateerde problemen. Ze bieden een geloofwaardige, betrouwbare hoeksteen van het duurzame inkoopbeleid van het bedrijf.

 

Financiële beoordeling 

Veolia wordt geëvalueerd op haar bestuur, personeelsbeheer, milieuprestaties, duurzaam inkopen en maatschappelijke prestaties. Hiermee komt Veolia in aanmerking voor opname in gespecialiseerde beursindexen. 

Health and Safety

De veiligheid van onze medewerkers, klanten en partners is voor Veolia Water Technologies van cruciaal belang. 


Wij zien de bevordering van goede Health & Safety-richtlijnen als een gezamenlijk doel, voor zowel management als medewerkers. 
 

De eerste stap naar risicomanagement is kennis 

Wij geloven in het bewustmaken van onze medewerkers als het gaat om gevaar, veiligheidsregels en voorschriften. Wij staan erop dat al onze medewerkers: 

  • De veiligheidsvoorschriften die nodig zijn voor en betrekking hebben op hun positie, naleven. 
  • Zich houden aan veilige werkmethoden. 
  •  Zich volledig inzetten om alle veiligheidsgerelateerde trainingen en certificeringen te behalen.  

 

Veiligheid is de zorg van iedereen 

Medewerkers hebben deels controle over de preventie van arbeidsrisico’s voor zichzelf, maar ook voor hun collega’s. Bij Veolia willen we medewerkers betrekken bij initiatieven en meldingen omtrent Health & Safety, en in het vinden van betrouwbaardere veiligheidsprocedures. 


We moedigen werknemers aan om Health & Safety-principes te integreren in alles wat ze doen en te leren om risicovol gedrag te detecteren. Wij geloven dat iedereen een verantwoordelijke rol heeft in het verder verminderen van werkgerelateerde ongelukken. 


Wij zorgen dat onze werknemers weten dat hun veiligheid onze hoogste prioriteit heeft en dat zij het recht hebben om activiteiten waar zij het gevoel hebben dat hun veiligheid in gevaar komt te weigeren.