Wereldwijde wateraudits

Uitgebreide analyse van uw watercyclus om potentiële besparingen en operationele verbeteringen voor te stellen
Man walking behind a building

 

Water is een cruciale grondstof. Daarom is het belangrijk dat industriële bedrijven kostenbesparingsmogelijkheden en potentiële watergerelateerde risico's identificeren die van invloed zijn op de werking of het naleven van regelgeving. Met onze wereldwijde wateraudit-methodologie voeren we een uitgebreide diagnose van uw watercyclus uit. Daarnaast gebruiken we onze waterbehandeling expertise om de beste oplossingen te definiëren en te implementeren. 

 

 

 

Bent u op zoek naar een verbetering van het watervoorradenbeheer op een of meerdere van uw industriële locaties? Onze wereldwijde wateraudits brengen nieuwe oplossingen aan het licht die overeenkomen met uw doelstellingen en bestaande apparatuur. Zo maximaliseert u de waterefficiëntie, verlaagt u de totale gerelateerde kosten en verkleint u de ecologische footprint.

 

Onze 360°-evaluatie:

 • Evalueert de gehele watercyclus: van de waterinname tot proceswaterbehandeling en van het productieproces tot aan de lozing.
 • Evalueert alle gebieden: management, technisch en operationeel.
 • Is geïnspireerd en aangepast aan internationale normen voor milieubeheer, inclusief ISO 46001-beheersystemen voor waterefficiëntie.
 • Identificeert en anticipeert op risico's en uitdagingen met betrekking tot water, zoals evoluties in lozingsregelgeving, uitbreiding van faciliteiten, waterschaarste, MVO-agenda, hogere afvalwatertoeslagen, enz.
 • Stelt oplossingen en aanbevelingen voor op basis van Veolia-expertise in waterbehandeling en de "4R-aanpak”: Reduce, Reuse, Recycle and Reclaim.
 • Levert gebenchmarkte resultaten die nuttig zijn voor vergelijking op meerdere locaties en besluitvorming op bedrijfsniveau.

Voordelen

Ons Global Water Audit-pakket is gericht op het aangaan van de industriële uitdagingen op het gebied van:

Het Global Water Audit-pakket combineert de belangrijkste resultaten: 

 • De technische module geeft een inventarisatie van uw waterverbruik en geeft een volledig beeld van uw installatie door:
  • Een waterkaart.
  • Een waterbalans van hoofdverbruikers en hiaten.
  • Feiten en cijfers.
  • Prestaties en risico's van de huidige fabriek
water picture
 • De Operational module bestaat uit een verbetervoorstel van de waterbehandelingsprestaties op basis van de expertise van Veolia Water Technologies.

  Het identificeert specifieke opties voor optimalisatie en bijbehorende technische oplossingen zoals:

Men looking a products
 • De Managerial module evalueert de maturiteit van de site op het gebied van watergerelateerde onderwerpen en doet aanbevelingen voor bestuurlijk niveau, de implementatie van het waterbeleid, de werking en het standaardbeheer, door middel van:
  • Interviews met facilitaire teamleden.
  • Documenten en on-site controles.
  • Veolia interne beoordelingsroosters om een score voor belangrijke onderwerpen te berekenen. 
water picture