Toepassingen

Solution
Oplossingen die het gebruik van gezuiverd afvalwater voor nuttige doeleinden mogelijk maken.
Solution
Slibvalorisatie: uw middelen beter benutten
Solution
Hoogwaardige watersystemen voor productie-, proces- en fabricagedoeleinden.
Solution
Technologieën die de geur van zuiveringsinstallaties fysiek, chemisch of biologisch onderdrukken.
Solution
Water- en distributiesystemen die ultrazuiver laboratoriumwater produceren voor gebruik bij onderzoek en klinische diagnose
Solution
Water- en distributie-installaties die een hoge waterkwaliteit produceren om als ingrediënt in voedsel- en drankproducten op te nemen
Solution
Een reeks technologieën die hoogwaardige grondwaterbehandeling en grondwatersanering garanderen.
Solution
Een belangrijke oplossing tegen waterschaarste.
Solution
Solutions to provide pure water for clinical and diagnostic pathology.