Privacybeleid

Inleiding

De omgang met persoonsgegevens van klanten, bezoekers van de website/beurzen/prospects is voor Veolia Water Technologies Netherlands BV (verder Veolia) van groot belang. In dit privacy statement wordt beschreven voor welke doeleinden door Veolia persoonsgegevens worden verwerkt en op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen.

Veolia is uw aanspreekpunt

Alle persoonsgegevens worden verwerkt door Veolia, gevestigd Celsiusstraat 34, 6716 BZ Ede. Veolia is het centrale aanspreekpunt over de omgang en bescherming van persoonsgegevens. Vragen aan Veolia over de omgang en bescherming van persoonsgegevens kunt u sturen naar: [email protected].

De doeleinden waarvoor Veolia persoonsgegevens verwerkt en de grondslag

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Veolia persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. De wettelijke grondslagen hiervoor zijn enerzijds de uitvoering van een overeenkomst, maar ook op basis van een gerechtvaardigd belang om u te informeren over producten en diensten vanuit Veolia, of voor de gevallen waarin u toestemming geeft.

De grondslagen voor het verwerken van klantgegevens zijn

  • de uitvoering van een overeenkomst of de pre-contractuele fase;
  • het gerechtvaardigd belang.

De grondslag voor het verwerken van gegevens prospects, website/beurs bezoekers is:

  • Het gerechtvaardigd belang.

Voor welke doeleinden worden persoonsgegevens verwerkt?

De doelstelling voor klanten zullen zijn:

  • Het uitvoeren van de overeenkomst
  • Het financieel afhandelen van de overeenkomst
  • Het informeren over (producten) of diensten (DM)

De doelstelling voor bezoekers website/beurs/prospects is:

  • Het informeren over producten en diensten (DM)

Veolia verwerkt persoonsgegevens op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang. Veolia heeft een gerechtvaardigd belang omdat zij nieuwe klanten (prospects) wil werven en om persoonsgegevens te gebruiken in het kader van relatiebeheer.

Ontvangers of categorieën van ontvangers van persoonsgegevens

Veolia zal persoonsgegevens niet aan derden beschikbaar stellen als dat niet past binnen de doelstellingen waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt of zij daartoe wettelijk verplicht is. De adresseergegevens van klanten worden gedeeld met de Stichting Labvision, zodat het mede door Veolia gesponsorde magazine Labvision, kennisplatform voor laboratoria, wordt toegezonden.

Indien persoonsgegevens van klanten buiten de Europese Unie worden gebracht , neemt Veolia de nodige contractuele maatregelen met de ontvangende organisatie om de persoonsgegevens op eenzelfde manier te bescherming als in de Europese Unie, door gebruik te maken van door de Europese Unie opgestelde standaard overeenkomsten of ander mechanisme zoals de EU US Privacy Shield.

E-mail

Veolia heeft een eigen nieuwsbrief. Wanneer u uw toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan wordt deze aan u toegezonden. U kunt uw toestemming altijd intrekken door middel van de afmeldlink die u in iedere nieuwsbrief aantreft.

Indien u daarvoor toestemming heeft gegeven kunnen ook andere (zuster)onderdelen van Veolia u per e-mail een nieuwsbrief. Ook deze toestemming kunt u intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of door een e-mail te sturen naar [email protected] onder vermelding van het e-mailadres dat is gebruikt om het e-mailbericht naar toe te sturen en in de onderwerp regel te vermelden ‘geen e-mail’ .

Uw gegevens blokkeren bij Veolia tegen toezending van informatie?

Bij het toesturen van informatie kan Veolia speciale doelgroepen selecteren (profiling). Dit selecteren van doelgroepen heeft geen rechtsgevolgen of andere negatieve gevolgen voor de betrokkene. Wilt u in het geheel geen informatie over (nieuwe) producten of diensten ontvangen, dan kunt u uw gegevens laten blokkeren door een e-mail te sturen aan [email protected] onder opgave van uw volledige adresgegevens en vermelding ‘blokkering’.

Bewaartermijn

Veolia bewaart gegevens van overeenkomsten altijd voor een periode van zeven jaar om te kunnen voldoen aan wettelijk bewaartermijnen. Wanneer het niet meer noodzakelijk is voor de overige doelstellingen om persoonsgegevens te bewaren, worden deze verwijderd.

Uw rechten

Een ieder over wie Veolia persoonsgegevens verwerkt, heeft het recht om inzage te vragen in de eigen persoonsgegevens. Mochten gegevens feitelijk niet juist zijn, dan kunt u deze gegevens laten corrigeren. Ook heeft u recht op gegevensoverdracht , waardoor u de gegevens die Veolia verwerkt op grond van uw toestemming of op basis van een overeenkomst aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke kunt overdragen. Wilt u uw gegevens bij Veolia laten verwijderen dan is dat mogelijk vanaf het moment dat er geen sprake is van nog na te komen (financiële) verplichtingen. Indien verwerking is gebaseerd op toestemming dan wijzen op de mogelijkheid om de toestemming in te trekken.

Gebruik van cookies

Veolia maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat. Als voor het gebruik van een cookie toestemming nodig is dan zal Veolia die toestemming vragen.

Veolia en andere websites

Op de website van Veolia kunt u een links naar andere websites aantreffen. Veolia kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen en klachten

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over het privacystatement van Veolia of een klacht over
de wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt;, dan kunt u deze richten aan:

Veolia, [email protected]

Ook heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Veolia behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement en/of cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Veolia een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Veolia uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website en in nieuwsbrieven.

Ede, Januari 2021