Clarificatie

Wat is geklaard water?

In geklaard water zijn zwevende deeltjes en vaste stoffen uit het water verwijderd. Deze waterzuivering is nodig bij de voorbehandeling van drinkwater - voorafgaand aan verdere verzuivering - en voor de behandeling van gemeentelijk en industrieel afvalwater.

Waterzuivering behandeling 

Waterzuivering helpt bij het verwijderen van zwevende stoffen en vuildeeltjes. Dit gebeurt meestal met behulp van vlokmiddelen en coagulanten die de bezinking verbeteren. Lamellenscheiders zorgen voor een vereenvoudigde verwijdering van zwevende stoffen en verminderen de milieu-impact. Er zijn zowel statische als dynamische waterzuiveringsinstallaties.

Onze waterzuiveringsinstallaties

Ons krachtige, gepatenteerde ACTIFLO waterbehandelingssysteem omvat een reeks waterzuiveringsproducten die al meer dan 25 jaar in gebruik zijn bij gemeentelijke en industriële afvalwaterzuiveringen, in meer dan 1.000 fabrieken over de hele wereld. De Multiflo lamellaire scheider is een andere waterzuiveringstechnologie, die veel is toegepast in gemeentelijke en industriële rioolwaterzuiveringsinstallaties. Multiflo is in staat om afvalwater te behandelen met alle kenmerken en vervuilingsgraden. Onze waterzuiveringsinstallaties bieden de hoogste normen voor afvalwaterzuivering.

Wilt u meer weten over deze technologie?

Producten
Lees meer over onze ACTIFLO® clarificatie en flotatie zuiveringssystemen.