Herstel van condensaat

Wat is condensaat?

Condensatie treedt op wanneer water wordt omgezet van zijn gasvormige vorm (waterdamp) in vloeistof. Dit gebeurt meestal wanneer warme lucht in contact komt met koude oppervlakken. Daar zullen zich dan waterdruppels vormen. De waterdamp die in de lucht zweeft, wordt condensaat genoemd.

 

Condensaatrecuperatie en -retour

Condensaat is een potentieel waardevolle hulpbron, aangezien het zeer zuiver is, vrijwel geen opgeloste vaste stoffen bevat en een hoge warmte-inhoud heeft. Door de zuiverheid en afwezigheid van opgeloste vaste stoffen is condensaat ideaal voor gebruik als ketelvoedingswater.

Door condensaat opnieuw te gebruiken, wordt de behoefte aan extra, koud suppletiewater geminimaliseerd. Dit koud suppletiewater heeft behandeling en verwarming nodig, wat extra kosten met zich meebrengt. Door condensaat terug te voeren naar de toevoertank van de ketel, wordt de behoefte aan het spuien van de ketel verminderd. Dat bespaart geld doordat er dan minder energie uit de ketel verloren gaat tijdens het aftapproces.
 

Voordelen van condensaatterugwinning

Enkele van de belangrijkste voordelen van terugwinning en hergebruik van condensaat:

  • Aanzienlijke besparing op energiekosten
  • Een hoge ketelvoedingswatertemperatuur minimaliseert opgeloste zuurstof en helpt daardoor corrosie te voorkomen
  • Reduceert de totale hoeveelheid opgeloste vaste stoffen (TDS) in het ketelvoedingswater
  • Minimaliseert de behoefte aan suppletiewater en de bijbehorende kosten
  • Verlaagt de behandelingskosten van ketelvoedingswater

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op!