Continue elektrode-ionisatie (CEDI)

Wat is continue elektrode-ionisatie (CEDI)?

Elektrode-ionisatie (CEDI) is een zeer efficiënt proces voor het demineraliseren van water. CEDI systemen gebruiken elektriciteit, harsen en ionenuitwisseling membranen om opgeloste onzuiverheden (ionen) uit water te verwijderen. Met continue elektrode-ionisatie (CEDI) genereert elektronische stroom continu de vereiste hars massa. 

Waterbehandelingssystemen met elektrode-ionisatie

Onze elektrode-ionisatie systemen voorkomen problemen met verzadigde harsbedden, die geregenereerd of vervangen moeten worden. Elektrode-ionisatie systemen werken zonder chemicaliën voor waterbehandeling en bieden een continue wateraanvoer van hoge kwaliteit voor verschillende toepassingen. Een te hoge zoutgehalte belasting van de elektrode-ionisatie systemen, is te voorkomen door stroomopwaarts een omgekeerde osmose-installatie (RO) te installeren. 

Toepassingen en industrieën

Elektrode-ionisatie systemen voor proceswaterbehandeling zijn te gebruiken in tal van toepassingsgebieden en industrieën:

  • Voedingsmiddelen- en drankenindustrie
  • Farmaceutische Industrie
  • Chemische Industrie

Belangrijke voordelen van elektrode-ionisatie:

  • Waterbehandeling zonder chemicaliën;
  • Continue waterlevering van constante kwaliteit en gedefinieerde zuiverheid;
  • Geen stilstand door regeneratie van het harsbed;
  • Snelle installatie en inbedrijfstelling;
  • Korte doorlooptijden dankzij gestandaardiseerde systemen;
  • Flexibel systeemontwerp met hoge volumestromen.

Wilt u meer weten over deze technologie?

Producten
Meer over onze Continue Electro De-ionisatie systemen (CEDI) voor chemicaliënvrije zuivering van water.