Upstream olie- en gasindustrie

Wij bieden geproduceerd water en waterbehandelingen oplossingen voor de upstream olie- en gasindustrie aan.

De upstream behoeften voor de ontwikkeling en productie vereisen innovatieve installaties die voldoen aan milieunormen. Onze expertise is toepasbaar op alle aspecten van waterbehandeling, zowel upstream als downstream. We ondersteunen onze klanten gedurende het hele proces; van productie en recycling tot de uiteindelijke afvalwaterbehandeling.

Productie en vraag: uitdagingen voor de upstream olie- en gasindustrie

Intensieve productie.

Verbruik van grote hoeveelheden water.


Veldinjectie kwaliteit.

Strikte lozingseisen.

Hoe Veolia upstream olie- en gas klanten helpt

Water is een essentiële factor bij de productie van upstream olie- en gasvelden. Veolia Water Technologies levert expertise, behandelingstechnologieën en processen voor alle soorten conventionele en niet-conventionele extractie. Dit omvat het ontwikkelen, implementeren en onderhouden van slib-, afvalwater- en waterzuiveringsinstallaties voor olieraffinaderijen, petrochemie en de gasindustrie.

Hommes devant un oléoduc - industrie pétrolière

Al tientallen jaren bieden we bedrijven in de olie- en gassector verschillende technologieën en industriële processen. We staan vooral bekend om oplossingen met betrekking tot de upstream activiteiten van de olie industrie.
Water is een essentieel element voor de winning en raffinage van koolwaterstoffen. Kwaliteitswater is nuttig bij de verschillende processen van deze acties. Of het nu gaat om prospectie, verbeterde oliewinning of verbeterde chemische winning.

Onze state-of-the-art technologieën, toegespitst op olie- en gas klanten, helpen u kwaliteitswater te leveren en te zorgen voor optimaal hergebruik.

Onze watertechnologieën garanderen onze klanten een concurrentievoordeel door waterbehoeften te verminderen en tegelijkertijd te zorgen voor het naleven van regelgeving.
Onze state-of-the-art technologieën en diensten helpen klanten met:

 • Een betere terugwinning van ruwe olie.
 • Een behandeling van injectiewater.
 • Een behandeling voor geproduceerd water voor hergebruik.
 • Afvalwaterbehandeling.

Zowel onshore als offshore producenten vertrouwen op de veldexpertise van Veolia Water Technologies. Wij nemen de volledige verantwoordelijkheid voor de afvalwaterzuivering en het slibbeheer, die beide belangrijk zijn bij petroleum activiteiten.

Aanpasbare oplossingen voor alle upstream olie- en gas spelers

Injectie en olieterugwinning

Onze verwerkingsoplossingen zijn goed geschikt voor zowel conventionele olie- en gasproductiemethoden als voor het verbeteren van chemische oliewinning en hydrofracturering. Dit stelt ons in staat om complete oplossingen te bieden voor het verbeteren van de installatie productiviteit. De veiligheid van de installaties is gewaarborgd door elementen te elimineren die de tanks of de injecties kunnen belemmeren.
Aangezien injectiewater essentieel is voor de exploitatie van olie- en gasvoorraden bieden wij onze klanten injectiewater dat is geproduceerd uit zeewater, afvalwater, brak water, enz.

De voordelen van waterhergebruik

Het hergebruik van water dat is geproduceerd met recycling is een grote kostenbesparing voor koolwaterstofproducenten. Deze circulaire economie processen zijn mogelijk voor:

 • Proceswater
 • Geproduceerd water (EOR & CEOR)
 • Injectiewater voor onshore toepassingen
 • Injectiewater voor offshore toepassingen
   

Bijdragen aan offshore activiteiten

Het injecteren van kwaliteitswater is essentieel om de druk in het reservoir te handhaven zonder schade te veroorzaken. Zeewater bevat van nature sulfaten. Om een optimale levensduur van de installatie te garanderen moeten sulfaten verwijderd worden. Veolia Water Technologies, wereldleider in ontziltingstechnologieën, biedt hiervoor kant-en-klare behandelingssystemen.
Filtratievoorbehandelingen maken gebruik van omgekeerde osmose en membraan-nanofiltratieprocessen. Onze modules zijn eenvoudig te installeren en voldoen aan alle specificaties van offshore installaties.
Als wereldleider in waterbehandeling bieden we een breed scala aan diensten op basis van de integrale controle van de watercyclus. We zijn de grootste leverancier van geïntegreerde waterbehandelingsoplossing. Onze diensten omvatten ontwerp, engineering en inbedrijfstelling op maat en uitgebreide serviceoplossingen om de efficiëntie van de fabriek te maximaliseren.

Upstream olie- en gas klanten die Veolia vertrouwen

Ondersteuning van een van BP's grootste gasveldontwikkelingsprojecten
SULTANAAT VAN OMAN
In 2015 heeft Veolia bijgedragen aan een van de grootste projecten van BP: de ontwikkeling van het Khazzan-gasveld.

Waterproductie is een essentiële stap bij de uitvoering van dit project, dat van groot belang is voor de Omaanse economie, met 300 gasbronnen en een productie van 28,3 miljoen kubieke meter gas per dag.

Een unieke single-step technologie voor het verwijderen van gedispergeerde en opgeloste koolwaterstoffen uit water door middel van vloeistof-vloeistofextractie.
Een door zwaartekracht aangedreven olie-waterafscheider op basis van gekantelde lamellaire platenpakketten.
Geïnduceerd gasflotatiescheidingssysteem voor de behandeling van geproduceerd water.
Te gebruiken voor het verwijderen van gesuspendeerde vaste stoffen en koolwaterstoffen uit geproduceerd water of een waterbron, met behulp van walnoot schaalmedia.

 

Afvalwaterzuivering is een van de uitdagingen waar we onze klanten bij ondersteunen met onze TiPSS ontolieproducten. Met de bescherming van de downstream behandeling halen klanten zelfs hun doelstellingen voor zero liquid discharge.

Harm Uenk photo

 

Harm Uenk

Product Manager MPPE & TiPSS

Veolia Water Technologies

LinkedIn Profile

Wilt u meer informatie over onze technologieën voor chemische industrie?

Meer diensten voor onze upstream olie- en gas klanten

Onshore diensten

Een combinatie van digitale tools en Veolia expertise die al uw waterprocessen slimmer, veiliger en duurzamer maken.
Het leveren van waterhygiëne en chemische HydrexⓇ-oplossingen die de veiligheid en prestaties van waterbehandelingsapparatuur garanderen.

Offshore diensten

Of u nu éénmalig offshore ondersteuning of op rotatie gebaseerde FSR's nodig heeft: wij helpen u.

 • Trainingsdiensten - We bieden op maat gemaakte klassikale of digitale trainingen aan, waarin we het belang van waterinjectie behandelen.
 • Reserveonderdelenbeheer - We bieden reserveonderdelenbeheer, ad-hoc levering, ons eigen assortiment patroonfilters en membranen aan.
 • Technische upgrades - Levenscyclusupgrades, studiescopes of haalbaarheidstests en andere upgradeservices voor uw waterzuiveringsinstallaties.
 • Opstarten en inbedrijfstelling - Deskundig personeel voor het opstarten en inbedrijfstellen van specifieke waterinjecties.
 • Milieudiensten - We bieden verschillende diensten aan op het gebied van NORM reiniging, gevaarlijk afval en de verwijdering en het verwijderen van kwik.

 

FAQ over wateroplossingen voor de upstream olie- en gasindustrie

Wat zijn de stappen voor de behandeling van geproduceerd water in de olie- en gasindustrie?

Afhankelijk van het verontreinigingsniveau gaat afvalwater door zogenaamde primaire, secundaire of tertiaire behandelingsniveaus. Dit is nodig om te bepalen waar en hoe het water hergebruikt of geloosd mag worden. Meestal beginnen processen met de ontolieing en verwijdering van vaste stoffen met behulp van API, CPI, IGF en WNSF (in serie of afzonderlijk), gevolgd door UF/RO of UF/NF of zelfs zero liquid discharge, met behulp van RO pekelverdamping en kristallisatie.
Veolia is een expert in al deze processen, waardoor we de meest geoptimaliseerde, gegarandeerde oplossing bieden en voldoen aan de strikte eisen van onze klanten

Zijn er nieuwe technologieën die voldoen aan de steeds strengere ontolie eisen in de olie- en gasindustrie?

Toegewijde Veolia R&D teams werken aan het ontwikkelen en voorstellen van nieuwe technologieën. Een van onze doelstellingen is om de behandelingsstappen te minimaliseren door één revolutionair filtratiemedium te gebruiken dat de CPI, IGF en WNSF met één stap vervangt. Een ander doel is het bereiken van zeer lage verontreinigingniveaus voor olie en TSS. Beiden zijn momenteel niet te bereiken met traditionele processen.