SENSA™

Double pass omgekeerde osmose systeem.
Sensa reverse osmosis system

De SENSA™ double pass omgekeerde osmose-installatie produceert gedemineraliseerd water voor de cosmetica-industrie. Deze installatie is ontworpen voor afvoeren met een lage geleidbaarheid (5 µS/cm) en weinig bacteriën (10 cfu/100 ml).