Desinfectie door zoutelektrolyse OSG HydrexⓇ

Een effectieve alternatieve technologie voor chemische biociden voor koeltorens
Equipment for disinfection of cooling towers

Milieuregelgeving dwingt industriële bedrijven om hun chemische waterbehandeling, de keuze van de te gebruiken werkzame stoffen en hun strategieën voor het reinigen en ontsmetten van koeltorens te herzien.

Op basis van zoutelektrolyse produceert OSG HydrexⓇ in situ een desinfectieoplossing. OSG Hydrex is een groener alternatief voor conventionele oxiderende biociden met verminderd chemicaliëngebruik.

 

 

Effectieve desinfectie met een kleinere ecologische footprint

Voor elke industriële site is de desinfectiebehandeling van water in koeltorens essentieel om de gezondheids- en veiligheidsomstandigheden voor werknemers te optimaliseren en om activa beter te beschermen. Tegelijkertijd is de regelgeving omtrent synthetische biociden zoals natriumhypochloriet of broom strikt. Dit geldt ook voor de beheersing van bacteriegroei en legionella. 


OSG Hydrex gebruikt alleen zout water en elektriciteit. Het is een milieuvriendelijkere technologie voor het on-site genereren van een vers geproduceerd oxidatiemiddel voor continue biocidebehandeling. 

Als onderdeel van onze uitgebreide behandelingsprogramma's voor koelsystemen, is OSG Hydrex gekoppeld aan een opslagstation en injectoren. Het is tevens te bundelen aan een huurpakket voor continue prestaties: 

  • Apparatuur inclusief online controllers.  
  • Hydrex chemische producten.
  • Uitgebreid dienstenaanbod (analyse, onderhoud, ondersteuning).

Verkrijgbaar in zeven modellen variërend van 30 tot 2.000 g/u FAC, OSG Hydrex is toepasbaar in de meeste industriële sectoren voor:

  • Kleine en middelgrote vrije pH-koeltorens.
  • Voorbehandeling van ruwwater en drinkwaterproductie.
salt electrolysis OSG Hydrex

Kenmerken en voordelen

optimisation picto

Efficiënter dan andere oxiderende biociden, ook op biofilm.

Law picto

Naleving van de lokale regelgeving voor het gebruik van oxiderende en niet-oxiderende biociden.

maintenance picto

Verminderde opslag en hantering van gevaarlijke stoffen vertaalt zich in betere gezondheids- en veiligheidsomstandigheden.

PURCHASING POWER PICTO

Geen transport, geen verpakking om te verwijderen: lagere ecologische footprint en lagere kosten.

ENVIRONMENT picto

Geen vorming van bijproducten: verbeterde lozingskwaliteit en milieu-impact.

Bronnen

Casestudies 

Onze klant is een fabriek voor de productie van vloeibaar gas in Frankrijk (zuurstof voor de lasermarkt, stikstof in overeenstemming met de voedselregelgeving en argon voor de lasmarkten).

De koeltorens van de site zijn uitgerust met een tank van 225 m3 met een koelcapaciteit van 12.500 kW.

De klant was op zoek naar een schone en veilige werking van zijn koeltorens, een geoptimaliseerde opbrengst en een hogere productiebeschikbaarheid. Ze moeten voldoen aan strenge voorschriften met betrekking tot de injectie van biociden. Voor de klant moet de lozing van verontreinigende stoffen beperkt blijven.

Veolia Water Technologies stelde een Hydrex-behandelingsprogramma voor, inclusief de OSG HydrexⓇ. De apparatuur die een oxiderende oplossing produceert voor de onsite desinfectie van koeltorens. 

冷却水消毒现场支持

Op basis van zoutelektrolyse biedt de On Site Generator (OSG) HYDREX een echt en ecologisch alternatief voor het steeds beperkter wordende gebruik van organische biociden (natriumhypochloride, broom).

 

Resultaten voor de klant: 

❏ Geen vervuiling vastgesteld
❏ Geen duidelijke corrosie
❏ Opmerkelijke efficiëntie op het oppervlak van de koeltoren

❏ Vermindering van minerale afzettingen door dispergerend effect
❏ Eliminatie van microbiële afzettingen van het biofilmtype

❏ Verbeterde helderheid van het water van het koeltorencircuit
❏ Geen biomassacreatie in de circuits
❏ Geen Legionella gedetecteerd (volgens AFNOR NFT90-431)

Toepassingen