Filtratie

Waterbehandeling door filtratie

Filtratie is de meest gebruikte methode om drink- en proceswater te produceren uit grondwater, oppervlaktewater of gezuiverd afvalwater. Onze filtratietechnologieën omvatten zowel fijnmazige zeven als media- en membraanfiltratie, die inzetbaar zijn om verontreinigende stoffen uit water te filteren.

Wat is waterbehandeling door filtratie?

Bij waterbehandeling door filtratie stroomt water door filters die vaste stoffen uit het water filteren. Dit is een veelgebruikt proces voor de behandeling van grondwater, oppervlaktewater en voorbehandeld afvalwater om zowel drinkwater als proceswater voor industriële toepassingen te produceren.

Het proces van waterfiltratie

  1. Waterfiltratie is een belangrijke waterbehandeling fase en omvat verschillende voorbehandeling processen zoals flocculatie, coagulatie en sedimentatie. Hiervoor zijn verschillende soorten filters te gebruiken.
  2. Trommelfilters en schijvenfilters zijn geschikt voor het fijnzeven van zwevende stoffen, om deze vervolgens uit het water te verwijderen. Ze worden ook gebruikt om het afvalwater van rioolwaterzuiveringsinstallaties te zuiveren.
  3. Drukfilters en zwaartekrachtfilters zijn te gebruiken voor mediafiltratie. Het gebruikte medium fungeert als een barrière voor de gesuspendeerde vaste stoffen en filtert een deel van de verbindingen uit de vloeistof.
  4. Membraantechnologieën zoals ultra-, micro- en nanofiltratie en omgekeerde osmose filteren deeltjes en ionen van verschillende grootte en laten puur water door.
  5. Waterfilterpatronen fungeren als stroomopwaartse barrières om vaste stoffen en deeltjes te verzamelen.

Onze waterfilteroplossingen

De Hydrotech schijffilter is een compact, mechanisch waterfiltratiesysteem. Het is zelfreinigend en bijzonder geschikt voor toepassingen waar de ruimte beperkt is. De Hydrotech trommelfilter is een ander zeer efficiënt mechanisch waterfiltratiesysteem dat het afbreken van vaste stoffen in water voorkomt.
 

Wilt u meer weten over deze technologie?

Producten
Lees meer over onze Hydrotech Trommelfilter.