Mijnbouw

Wij produceren drinkwater/ontzout water, maken van afval grondstoffen en voeren waterbehandelingen uit voor de mijnbouw.

Mijnbouwactiviteiten behoren tot de meest waterintensieve industriële sectoren ter wereld. Als wereldwijde specialist op dit gebied helpen we klanten waterbehoeften te verminderen en tegelijkertijd productiviteitswinsten mogelijk te maken door een circulaire economie te creëren. We behandelen ook al het afvalwater voor het naleven van strikte milieuregels. Hiermee helpen we mijnbouwbedrijven hun vergunning te behouden.

Milieu en regelgeving: uitdagingen voor de mijnbouw

WATER CYCLE MANAGEMENT ICON

Water afhankelijkheid van de sector.

SEASON FOOD AND BEVERAGE ICON

Vaak gelegen in gebieden met waterstress.

Regulatory compliances - Chemical industry

Zware milieuregelgeving.

Hoe Veolia mijnbouw klanten helpt 

Veolia Water Technologies garandeert het volledige beheer van de gehele watercyclus - een essentieel onderdeel voor een goede bedrijfsvoering van onze klanten in de mijnbouw.

Als specialist in waterbehandeling bieden we een volledig assortiment waterdiensten voor de mijnbouw. Denk hierbij aan een voorlopig en gedetailleerd ontwerp, levering van standaard en aangepaste installaties, projectbeheer en onderhoudsdiensten, langdurige exploitatie of tijdelijke mobiele wateroplossingen.

Onze oplossingen zijn specifiek op maat gemaakt om te voldoen aan zowel ecologische als economische doelstellingen.

 

© Médiathèque VEOLIA - François Berthemet / Benoit de La Rochefordière

Aanpasbare oplossingen voor alle klanten in de mijnbouw

Ontzilting

Ontzilting is een steeds belangrijker oplossing voor waterschaarste, waarmee de watervoorziening zelfs in droge perioden of droge gebieden gegarandeerd is. Met onze lokale aanwezigheid en een wereldwijd netwerk van experts, garanderen we onze klanten de beste oplossingen, zoals de levering van een hoge waterkwaliteit, pekelconcentraten beheer, energieproductie of terugwinning, grondstoffenwinning en het profijt van bijproducten.

Proceswater

Onze proceswateroplossingen zijn ontworpen om aan de behoeften van de klant te voldoen. Dit doen wij door hoogwaardig proceswater te produceren uit voedingswaterbronnen en het waterverbruik aanzienlijk te verminderen.

Afvalwaterbehandeling

We helpen klanten om financiële risico's te verminderen en om te voldoen aan lozingseisen en strenge milieuregels met betrekking tot afvalwaterbeheer. We begrijpen de unieke eisen van de mijnbouw en met onze mijnbouw expertise bieden we gespecialiseerde waterbehandelingsoplossingen aan die water behandelen en efficiënt verontreinigingen verwijderen. Denk bijvoorbeeld aan zware metalen en mineralen, arseen, zwevende stoffen, organische stoffen, ijzer, mangaan en specifieke ionen die de lokale omgeving beïnvloeden.

De oplossingen van Veolia Water Technologies zijn kosteneffectief, modern en zijn gespitst op een slimme waterbehandeling. Dankzij onze internationale ervaring zijn we goed thuis in het watergebruik in mijnbouwprojecten en bieden we aangepaste oplossingen voor de behandeling van mijnwater.

Voorbehandeling

Onze mijnwaterbehandelingstechnologieën zorgen ervoor dat er een constante watertoevoer naar de faciliteit is, ongeacht de bron van het inlaatwater. 

Filtratie van uitloogvloeistof

Onze precoat filtratie- en vacuümontluchtingstechnologieën helpen goud- en zilverproducenten om maximale efficiëntie te bereiken bij terugwinningsactiviteiten van kostbare mineralen. Door de cyanide-uitloogoplossing vóór zinkprecipitatie te filteren, worden neergeslagen onzuiverheden, die overgedragen zijn uit de decadentie stappen, verwijderd. Er blijft niet meer dan een spoor zuurstof over, waardoor het verbruik van zink en cyanide tot een minimum beperkt blijft.

Afvalvijver

Veolia biedt een unieke combinatie van mogelijkheden voor de behandeling van water en vast afval, waardoor onze oplossingen af te stemmen zijn op de uitdagingen van elke mijn. We zorgen voor het leveren van water en de waterbehandeling, maar we kijken ook naar de algehele afvalwaterstrategie. We onderzoeken de mogelijkheden om afvalwater bij de bron te behandelen, wat de belasting naar residuen vermindert. We zien residuen als een kans voor de terugwinning van water en metalen.

Zure afvalstoffen

Operationele mijnen, evenals verlaten mijnen, genereren zure afvalafstoffen. Om de vervuiling van rivieren en beken te voorkomen, is een waterbehandeling nodig. We ontwikkelden DenseSludge™ wat de kosten van slibbeheer verlaagt en de bedrijfsefficiëntie van zuiveringsinstallaties verbetert. Het proces maakt gebruik van conventionele installaties en onze procesexpertise op het gebied van slibrecyclingtechnieken, waarmee we een zwaarder en dichter slib creëren. Deze oplossing vermindert het slibvolume in de nabezinker tot 90% en verbetert het gebruik van kalk. Dit resulteert in aanzienlijke besparingen.

Oplossingen voor de mijnbouw en het herstel van grondstoffen

Wij bieden expertise voor verschillende mijnbouwproductieprocessen. HPD®-verdampings- en kristallisatiesystemen zijn vaak een cruciaal onderdeel in verdampings- en oplossingsmijnbouw, bijproductterugwinning en intern waterprocesbeheer voor de mijnbouwindustrie.

Sterke partnerschappen wereldwijd 

Veolia Water Technologies is wereldleider in waterbehandeling. We zijn aanwezig in alle grote mijnlanden en onderhouden vertrouwensrelaties met onze partners. We garanderen dat mijnsites voldoen aan ecologische regelgeving en tegelijkertijd zakelijke doelstellingen bereiken.

Onze partners ondervinden concurrentievoordelen door synergieën van watertechnologieën. Een fijne en evenwichtige analyse van de milieu-impact en circulaire economie zijn stevig verankerd in onze waarden voor duurzame ontwikkeling.

COLDECO PARTNER (CHILI)
In Chili is Veolia Water Technologies een partner van Coldeco op de El Teniente site.

Veolia verwerkt jaarlijks 3 miljoen kubieke meter water en wint meer dan 1.600 ton koper terug. Onze faciliteiten winnen geconcentreerde oplossingen van koper door elektrolytische extractie.

CRYSTALLIZER-TECHNOLOGIE HELPT SALT LAKE POTASH SOP TE PRODUCEREN (AUSTRALIË)
In West-Australië gebruikt men de kracht van de zon om het essentiële meststofsulfaat van kalium (SOP) uit de sterk gemineraliseerde Lake Way te extraheren.

Salt Lake Potash Limited, beter bekend als SO4, vertrouwt op Veolia's technologie om SOP te produceren - een primeur voor Australië.

Ontdek onze waterbehandelingstechnologieën voor de mijnbouw

Veolia Water Technologies biedt gespecialiseerde systemen voor de behandeling van water. We beschikken over veel kennis van de mijnbouwindustrie en bieden de beste technologieën aan. In goed overleg maken wij standaard of op maat gemaakte oplossingen die voldoen aan de behoeften van de klant - tegen de beste prijs.

 

Mijnbouwbedrijven zijn onderhevig aan strenge milieuregels. Wij begrijpen deze eisen. Onze wereldwijde expertise helpt ons om gespecialiseerde waterbehandelingsoplossingen aan te bieden die water behandelen en verontreinigingen efficiënt verwijderen. Hiermee voldoet u aan lozingseisen en strenge regelgeving. 

David Oliphant picture

 

David Oliphant

VP Business Development - Zware Industrie

Veolia Water Technologies Canada

 

LinkedIn profile

Wilt u meer informatie over onze technologieën voor chemische industrie?

 

Meer diensten voor onze mijnbouw klanten

Een combinatie van digitale tools en Veolia expertise die al uw waterprocessen slimmer, veiliger en duurzamer maken.
Het leveren van waterhygiëne en chemische HydrexⓇ-oplossingen die de veiligheid en prestaties van waterbehandelingsapparatuur garanderen.
We bieden een breed scala aan diensten: technische ondersteuning, vooraf gepland preventief onderhoud, reserveonderdelen, enz.

FAQ over wateroplossingen voor de mijnbouw

Wat zijn de belangrijkste elementen van het waterbeheerprogramma van een mijn?

Er zijn drie hoofdelementen van een mijnwaterbeheerprogramma: waterkwantiteit, waterkwaliteit en sluitingsplannen.

1.     Waterkwantiteit

De hoeveelheid water die beschikbaar is op een mijnsite varieert per regio. In het westen van de Verenigde Staten kan bijvoorbeeld waterschaarste een rol spelen. Hier hergebruikt de mijn het water. Maar in delen van Canada zien we het tegenovergestelde. Daar beschikken sommige mijnen over een positieve waterbalans. Klimaatverandering zal ook van invloed zijn op de waterhuishouding van de site. Bij het bepalen van het programma moet daar rekening mee gehouden worden. Tot slot is een juiste balans tussen de behandelingscapaciteit en opslagbehoefte van belang: een verhoogde actieve behandelingscapaciteit vermindert de opslagcapaciteit en vice versa.

2.     Waterkwaliteit

Wat is de kwaliteit van het bronwater en hoe beïnvloedt het beheer van afvalgesteenten en residuen de waterkwaliteit? Dit is samen met de milieuregelgeving voor het lozen van afvalwater essentieel bij het selecteren van de juiste technologie voor waterbehandeling. Het is belangrijk om te anticiperen op toekomstige regelgeving. In British Columbia (Canada) bijvoorbeeld worden de voorschriften voor selenium steeds strenger. Mijnbouwbedrijven anticiperen daar op toekomstige regelgeving. Ze sorteren voor op deze strengere regelgeving bij het ontwikkelen van hun mijnwaterzuiveringsprogramma's.

3.     Sluitingsplannen

Een vaak vergeten onderdeel bij het ontwikkelen van een mijnwaterbeheerprogramma is het sluitingsplan. Wat is er nodig bij de dagelijkse werkzaamheden in de mijn en wat is er nodig na de sluiting? 

Hoe behandel je zure afvalstoffen uit een mijn?

Operationele mijnen, evenals verlaten mijnsites, genereren zure stoffen in het afvalwater die waterbehandeling vereisen om nadelige effecten op rivieren en beken te voorkomen. Veolia ontwikkelde het gepatenteerde proces DenseSludge™ wat de kosten van slibbeheer verlaagt en de bedrijfsefficiëntie verbetert van zuiveringsinstallaties bij mijnen met zure stoffen in het afvalwater.

Het DenseSludge™ recyclingproces vormt deeltjes die snel bezinken, gemakkelijk ontwateren en weinig water vasthouden. Het resultaat is een vermindering van de slibproductie met bijna 90% en de productie van een droger slib, waardoor het watervolume dat terugkeert naar het mijnbassin voor herbehandeling vermindert. De technologie stelt mijnbouwbedrijven in staat de levensduur van bestaande slibopslagfaciliteiten te verlengen en de noodzaak voor het bouwen van nieuwe opslagfaciliteiten te verminderen.

Waarom is een waterbehandelingsstrategie van vitaal belang voor verlaten mijnen?

Het proces van omgaan met - of het saneren - van een gesloten mijn kan verschillende belangrijke problemen en uitdagingen met zich meebrengen, zoals de waterbehandeling. In een gesloten mijn is het van belang dat de nadelige effecten verzacht of geëlimineerd worden. Dit betekent dat de eigenaren van verlaten of gesloten mijnen vaak een zorgplicht hebben om de natuurlijke omgeving te beschermen, zowel in als rond het gebied. Ze moeten alles in het werk stellen om negatieve effecten uit te sluiten, waaronder de verontreiniging van het omliggende land, het oppervlaktewater en de vervuiling van lokale grondwatervoorraden en drinkwaterbronnen.

Daarbij is de inzet van een waterbehandelingsstrategie een belangrijk onderdeel voor een effectieve mijnsluiting en ontginning. Verontreinigd water op gesloten mijnsites kan giftige stoffen en gevaarlijke chemicaliën of metalen bevatten, zoals cadmium, nikkel, ijzer, koper en zink. Afhankelijk van de aard en de locatie van de mijnsite varieert de hoeveelheid stoffen. Water op een verlaten mijnsite kan heel zeer zuur zijn, wat een bedreiging vormt voor het leven van mensen, dieren en planten.