Pulp en papier

Hoogwaardig kwaliteit proceswater, afvalwater en sibbehandelingstechnieken voor de papierverwerkende industrie.

We bieden een betrouwbare levering van proceswater, afvalwaterbehandeling en technologieën voor alle aspecten van het pulp- en papierwaterbeheer in uw fabriek, inclusief de behandeling van zwarte vloeistoffen.

 

Watercyclus en milieu-impact: uitdagingen voor de pulp- en papierindustrie

Verbruik van grote hoeveelheden water.

Productie van grote hoeveelheden afvalwater en slib.

Terugwinning en hergebruik van water en ander afval dat door fabrieken is gegenereerd.

Verminderde impact op het milieu, terwijl de activiteiten economisch haalbaar moeten blijven.

Hoe Veolia pulp- en papier klanten helpt

Veolia Water Technologies helpt economische en ecologische uitdagingen te behalen met:

 • het optimaliseren van de fabrieksprestaties.
 • efficiënte waterbehandelingsoplossingen.
 • het verbeteren van de energie-efficiëntie en het realiseren van energiebesparingen.
 • het verminderen van de ecologische impact van activiteiten met het terugwinnen van grondstoffen.
   
Mains gantées de noir montrant de la pâte à papier brute

Met onze expertise op het gebied van water- en afvalwaterbehandeling bieden we innovatieve, doch geteste en bewezen technologieën voor de hele watercyclus van een maalderij.

 

 

Aanpasbare oplossingen voor alle pulp- en papier spelers

Waterzuiveringsinstallaties

Gezien de hoge capaciteit en hoge verantwoordelijkheid binnen pulp- en papierfabrieken, zijn waterzuiveringsinstallaties een ontwerpprioriteit en moeten ze:

 • betrouwbaar zijn.
 • eenvoudig te bedienen zijn.
 • een verminderde OPEX en CAPEX bevatten, rekening houdend met civiele bouw- en montagediensten.
   

Demineralisatie-installaties

Demineralisatie-installaties moeten betrouwbaar zijn, een verminderde CAPEX en OPEX bevatten en eenvoudig te bedienen zijn. Om een hoge waterkwaliteit te produceren, terugwinningsketels te voeden en/of pulp te wassen in fabrieken waar de productie van opgeloste pulp plaatsvindt, werken onze installaties met omgekeerde osmose (RO) of ionenuitwisseling (IE). Bij deze fabrieken is een belangrijk deel van het condensaat ook terug te winnen via het condensaatpolijstsysteem, dat zich ook in de demineralisatie-installatie bevindt.

Afvalwaterzuiveringsinstallaties

Keuze van grondstoffen, het geproduceerde product, lokale omstandigheden en normen en milieuregelgeving bepalen vaak het technologische concept van een afvalwaterzuiveringssysteem. Via ons wereldwijde technologiecentrum Aquaflow bieden we complete afvalwater- en slibbehandelingsinstallaties die voldoen aan de prestatie- en duurzaamheidsnormen.

 • De Aërobe behandeling is veel gebruikt en over het algemeen gebaseerd op een actief slib en/of Moving Bed Biofilm Bioreactor (MBBR) technologie.
 • De Anaërobe behandeling is een interessant alternatief voor warm afvalwater met een hoog energiepotentieel. In tegenstelling tot andere afvalwaterbehandelingstechnologieën, produceren anaërobe processen hernieuwbare energie door middel van biogas, terwijl het weinig tot geen slib genereert. Met deze oplossing verhoogt u de winstgevendheid bij strikte milieuregelgeving.
 • De ontwatering en verwijdering van slib is een steeds grotere uitdaging als gevolg van strengere milieunormen en complexere slib, die gegenereerd wordt in geavanceerde afvalwaterzuiveringssystemen. We bieden een volledige lijn van slibontwateringstechnologieën, variërend van voorontwatering tot geavanceerde slibontwateringseenheden - op maat gemaakt voor verschillende slibkwaliteiten en -behoeften.

Daarnaast voeren we renovatie- en upgradewerkzaamheden uit voor verouderde faciliteiten om te voldoen aan nieuwe regelgeving.

Black liquor behandeling

We zijn ook de wereldleider in het ontwerpen en de leveren van black liquor-verdampers. Onze HPD® black-liquid-verdampingssystemen zijn cruciaal voor het terugwinningsproces en bieden een zeer efficiënte chemische terugwinning met concentraties tot 80% totale vaste stoffen. Ze produceren hoogwaardig condensaat voor hergebruik, wat leidt tot het behoud van de waterbron en tot een kostenverlaging.

Om de terugwinningscyclus te voltooien, bieden we complementaire waterbehandelingstechnologieën voor verschillende toepassingen, zoals asbehandeling.

We helpen onze klanten fiscale, productie- en milieudoelstellingen te behalen door installaties te bieden die waardevolle producten en bijproducten terugwinnen, waardevolle waterbronnen hergebruiken/recyclen en het afvalwatervolume verminderen met unieke verdampings- en kristallisatieprocessen.

Pulp- en papier klanten die Veolia vertrouwen

Waterverbruik verminderen voor Irving Paper Inc.
CANADA
Veolia Water Technologies hielp pulp- en papierfabrikant Irving Paper Inc. om het waterverbruik te verminderen.

Met een innovatieve oplossing voor papierfabrieken produceren we een hoge waterkwaliteit. Dit doen we door het water te mengen met rivierwater.

Dankzij onze oplossingen kan Irving Paper grote energiebesparingen realiseren, terwijl het een hoge waterkwaliteit behoudt.

 

We hebben honderden referenties in de pulp- en papiersector, waar we water-, afvalwater- en demineralisatieinstallaties leverden aan de modernste fabrieken ter wereld. Ons technologiecentrum Aquaflow is al meer dan 50 jaar toegewijd aan de pulp- en papiermarkt en biedt betrouwbare, economische en veilige waterbehandelingsoplossingen.

RUBEN PEREZ PHOTO

 

Rubens Perez

Business Development Directeur

Bij Veolia Water Technologies

LinkedIn Profile

 

Wilt u meer informatie over onze technologieën voor chemische industrie?

 

 

Meer diensten voor onze pulp- en papier klanten

Een combinatie van digitale tools en Veolia expertise die al uw waterprocessen slimmer, veiliger en duurzamer maken.
Het leveren van waterhygiëne en chemische HydrexⓇ-oplossingen die de veiligheid en prestaties van waterbehandelingsapparatuur garanderen.
We bieden een breed scala aan diensten: technische ondersteuning, vooraf gepland preventief onderhoud, reserveonderdelen, enz.

FAQ over wateroplossingen voor de pulp- en papierindustrie

Wat zijn de waterbehandelingsbehoeften in een pulp- en papierfabriek?

Een pulp- en papierfabriek heeft meerdere waterbehandelingsbehoeften, zowel upstream als downstream. De toepassingen voor schoon water zijn veelzijdig en kennen, afhankelijk van de behoefte, verschillende kwaliteitsniveaus:

 • Influent water vereist een chemische behandeling, maar ook clarificatie en filtratie van het ruwe water.
 • Ketelvoedingswater, dat verder behandeld moet worden voor een hogere zuiverheid, behoeft meerdere behandelingen: microfiltratie, omgekeerde osmose, CEDI, mengbedden en/of ionenuitwisselingsharsen.
 • Koelwater wordt meestal behandeld met clarificatie, ontharding en filtratie (media of membranen).
 • Ontschorsend waswater wordt vaak gerecycled om het verbruik van ruw water te verminderen.

Pulp- en papierfabrieken produceren verschillende typen afvalwateren:

 • Het effluent ondergaat een primaire mechanische behandeling, een secundaire aerobe of anaerobe biologische behandeling en, in sommige gevallen, een tertiaire/quaternaire behandeling.
 • Black liquor is te behandelen met verdampingsinstallaties, condensaatstripping en segregatie.
 • Chloriden zijn te verdampen met een specifiek verwijderingsproces (CRP).
   

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van effluenten van pulp- en papierfabrieken?

De gebruikte grondstoffen en producten van de fabriek zijn bepalend voor het afvalwater: de houtsoort, het pulpproces, de papierkwaliteit, enz. Over het algemeen is het effluent dat uit de fabriek komt warm, bevat een hoge organische belasting (CZV en BZV) en een hoog gehalte aan vaste stoffen, met variërende pH-waarden en lage nutriënten.

Welke processen gebruiken pulp- en papierfabrieken voor afvalwaterbehandeling?

De primaire behandeling verwijdert vaste stoffen en bezinkbare deeltjes uit het effluent. Deze stap bestaat meestal uit screening en primaire clarificatie/flotatie met opgeloste lucht (DAF). Het effluent wordt vervolgens gekoeld en geconditioneerd voor de secundaire biologische behandeling, waar opgeloste verbindingen worden omgezet in biomassa en vervolgens gescheiden in de secundaire clarificatie. De meest gebruikte secundaire behandeling is het actiefslibproces, maar biofilmtechnologieën zoals BAS en MBBR winnen terrein vanwege hun hoge prestaties, robuustheid bij piekbelastingen en -stromen en lagere kosten. Voor effluenten met hoge concentraties CZV/BZV is een anaërobe behandeling met hoge snelheid een proces dat de verontreinigende stoffen effectief verwijdert én biogas genereert, een groene hernieuwbare energie. In veeleisende omstandigheden wordt de biologische secundaire behandeling aangevuld met een tertiaire behandeling, waarbij CZV, fosfor en kleur chemisch en mechanisch worden verwijderd.

Wat is black liquor en hoe wordt het behandeld?

Black liquor is het bijproduct van het Kraft-proces dat de industrie gebruikt om hout om te zetten in pulp en papier. Het is een giftige vloeistof die ongeveer 15 tot 20% aan residuen en anorganische chemicaliën bevat. Om de behandelingsketen te optimaliseren worden gespecialiseerde processen gebruikt. Dit leidt tot warmte- en stroomopwekking, terugwinning van grondstoffen met een hoge efficiëntie en de productie van een kwaliteitsproduct. Thermische behandeling door verdamping verhoogt eerst het vastestofgehalte en vermindert de stromen voorafgaand aan de terugwinningsketels. Het strippen van condensaat is ook een belangrijk onderdeel van de herstelcyclus.

Verbruikt de pulp- en papierindustrie veel water?

De pulp- en papierindustrie staat bekend als een van de grootste waterverbruikers ter wereld - het produceert grote hoeveelheden afvalwater. Het is daarom belangrijk om geavanceerde waterbehandelingstechnologieën te gebruiken om:

 • Het beste ingrediëntwater voor een kwaliteitsproduct te garanderen.
 • Ervoor te zorg dat afvalwater voldoet aan de strengste voorschriften.
 • Waterhergebruik en grondstoffenterugwinning te maximaliseren om waterbeheerkosten te verlagen en te beheersen.