Verdamping

Wat is verdamping?

De verdamping of thermische behandeling van afvalwater is een efficiënte methode om water en afvalstoffen te scheiden. Het is de eenvoudigste vorm van fysische dampafzetting (PVD), waarbij verdamping plaatsvindt door het afvalwater te verwarmen. De waterdamp is daarmee gecondenseerd en opgevangen als gedestilleerd water - vervolgens blijft het vaste afval achter.

Verdamper voor industriële afvalwaterzuivering

Onze Evaled vacuümverdampers worden veel gebruikt voor de behandeling van industrieel afvalwater en proceswater. De systemen maken een effectieve behandeling van industrieel afvalwater mogelijk en kenmerken zich door een laag energieverbruik. Ze bieden een uitstekende scheiding en verminderen de hoeveelheid af te voeren afval. De thermische verdampingssystemen zijn ook te gebruiken in fabricageprocessen, waarbij een afscheiding tussen product en water noodzakelijk is. Verdampingssystemen zijn echter ook vereist in andere industrieën.

Voordelen van afvalwaterverdamping

Thermische afvalwaterverdamping biedt verschillende tastbare voordelen:

  • Het vermogen om gevaarlijke en moeilijke afvalwaterstromen effectief te behandelen;
  • Een hoog percentage ontwatering in productieprocessen, terwijl de verwijderingskosten verminderen;
  • Door een hoogwaardig destillaat is het water te hergebruiken tegen een laag energieverbruik en tegen lage bedrijfskosten;
  • Flexibel systeemontwerp en eenvoudig onderhoud.

Wilt u meer weten over deze technologie?

Producten
Lees meer over onze EVALED®-serie verdampers voor de behandeling van afvalwater.