Waterstofproductie

Waterbehandelingstechnologieën voor waterstofproductie.
Hydrogen tank with wind turbines

Waterstof kan uit verschillende bronnen gemaakt worden - van kernenergie tot aardgas en biogas. Groene waterstof wordt geproduceerd uit hernieuwbare bronnen, zoals zon en wind. Zeer zuiver water is bij elke bron van cruciaal belang voor de productie van waterstof. Goed beheer van water is erg belangrijk; van elektrolyse efficiëntie tot waterbehandelingsdiensten voor elektrolyse.


Water en milieu: uitdagingen voor waterstofproducenten

Beheer van een breed scala aan waterbronnen

Garanderen van Kosteneffectiviteit

Downtime minimaliseren

Safety picto white

Beheersen van waterveiligheidsrisico's

Hoe Veolia waterstofklanten helpt

Groene waterstofproductie gaat een belangrijke rol spelen in de transitie van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie en de weg naar net zero.

De elektrolyzersmarkt - de apparatuur die waterstofproductie mogelijk maken in een chemisch proces dat water scheidt in waterstof- en zuurstofmoleculen - groeit. Niet alleen door de toenemende vraag naar duurzame energie, maar ook door strengere milieuregelgeving.

Bij Veolia Water Technologies ondersteunen we zowel de productie van groene waterstof - waterstof geproduceerd met duurzame bronnen - als blauwe waterstof - waterstof geproduceerd uit aardgas waarbij Co2 die vrijkomt wordt afgevangen en opgeslagen.

We richten ons op het verbeteren van de efficiëntie van waterstofelektrolyse. Dit doen wij met waterbehandelingstechnologieën en -diensten van wereldklasse. Onze drie oplossingen zijn: een compacte oplossing, als standaardoplossingen of op maat gemaakt, met een bereik van 100 kilowattuur (kWh) tot meer dan 500 megawatt (MW).

Water is nodig in elke fase van het elektrolyzerproces. Om een betrouwbare toevoer van kwaliteitswater te garanderen, is waterbeheer een belangrijke uitdaging voor de elektrolyzersmarkt.

Een hoge waterkwaliteit is vereist om elektrolyse te laten plaatsvinden (meestal met minder dan 0,1 microsiemens per centimeter (μS/cm) voor polymere elektrolytmembranen (PEM)). Hiervoor is zeer puur water belangrijk voor zowel proceswater als utiliteitsvoedingstoepassingen, zoals koeling en water voor stoomproductie.

Afvalwaterbeheer is ook vereist om reststromen te verwerken die tijdens het productieproces zijn gegenereerd, inclusief concentraties van membraanprocessen en slib.

Een extra uitdaging is de toenemende bezorgdheid over waterschaarste.

Afhankelijk van de locatie beschikken elektrolyzerfabrikanten over beperkte zoetwaterbronnen. Om ervoor te zorgen dat water geen belemmering is voor het opschalen van elektrolyse, is het beheer van meerdere waterbronnen, waaronder behandeld afvalwater en slib van onschatbare waarde.

Onze experts behandelen verschillende bronnen. Van grondwater, oppervlaktewater tot ontzilting van zeewater. Bovendien is waterhergebruik van essentieel belang om maximale waterrecuperatie te garanderen. Daarbij zorgt zero liquid discharge (ZLD) voor een kostenverlaging van afvalwaterafvoer. Voor offshore-installaties of installaties in de buurt van de zee is thermische ontzilting een economisch voordelige oplossing.

Om al deze watergerelateerde uitdagingen het hoofd te bieden, hebben elektrolyzerbedrijven een betrouwbare partner nodig die aan al hun behoeften voldoet.

Als watertechnologie-experts waarborgen we de waterkwaliteit en -kwantiteit, ongeacht de bron, met de beste omgekeerde osmose-technologieën tot continue elektrode-ionisatietechnologieën (CEDI).

We bieden compacte-oplossingen, standaardoplossingen en op maat gemaakte oplossingen op basis van drie levels: small, medium en large.

Voor kleinschalige productie tussen de 100-900 kWh bieden wij een compacte-oplossing; voor middelgrote waterstofproductie-installaties van 20 tot 100 MW bieden we twee standaardpakketten; en voor grotere productie-installaties van meer dan 500 MW leveren we op maat gemaakte oplossingen voor zowel onshore als offshore toepassingen.

Op maat gemaakte oplossingen voor alle spelers in de waterstof

Hoogwaardige watersystemen voor productie-, proces- en fabricagedoeleinden.
Een volledig assortiment waterzuiveringstechnologieën
Een belangrijke oplossing tegen waterschaarste.
Oplossingen die het gebruik van gezuiverd afvalwater voor nuttige doeleinden mogelijk maken.

Bedrijven in de waterstof die al samenwerken met Veolia

UK
Wereldwijde fabrikant van waterelektrolysers

Onze klant wilde zijn aanbod uitbreiden om waterzuiveringssystemen te leveren aan zijn groeiende klantenbestand. Onze experts ontwierpen en leverden een modulair systeem om voedingswater effectief te behandelen tot de vereiste kwaliteit die de protonenuitwisselingsmembraan (PEM) elektrolysers voedde. Het systeem is op maat gemaakt om inlaatwater met een hoge hardheid en zoutgehalte te behandelen en variabele stroomsnelheden te verwerken. De installatie omvat zowel ontharding als omgekeerde osmose om te voldoen aan de vereiste geleidbaarheid van de elektrolysers van minder dan drie microsiemens per centimeter.

De shift naar klimaatneutraliteit is zowel een urgente uitdaging als een kans om een betere toekomst voor iedereen te creëren. Waterstof, en met name groene waterstof, is een hulpmiddel dat we gaan gebruiken om aan de stijgende energievraag te voldoen en tegelijkertijd onze uitstoot van broeikasgassen te verminderen. We helpen u graag met het vinden van de beste wateroplossingen voor uw hele watercyclus.

Dionisio Visintin picture


Dionisio Visintin

Commercial Excellence and Hydrogen Manager Europe

Contact Dionisio through his LinkedIn account
 

Wilt u meer informatie over onze technologieën ter ondersteuning van de waterstofproductie?


Diensten om onze waterstofproductieklanten te helpen

Onderhoud is essentieel omdat residuen zich op natuurlijke wijze ophopen in elektrolyzers en prestaties verminderen. Daarom is er continue monitoring nodig.

Onze service zorgt ervoor dat de waterkringloop van de waterstofelektrolyser in stand blijft, de werking geoptimaliseerd is en kosten, water- en energieverbruik geminimaliseerd zijn.

Een uitgebreid dienstenaanbod met gebundelde pakketten voor optimale prestaties en gemoedsrust.
Een combinatie van digitale tools en Veolia-expertise die al uw waterprocessen slimmer, veiliger en duurzamer maken.
Verhuurmiddelen om uw locatie activiteiten 24/7 te ondersteunen en bij te staan voor tijdelijke en langdurige waterbehandelingsbehoeften.
Het leveren van waterhygiëne en chemische HydrexⓇ-oplossingen die de veiligheid en prestaties van waterbehandelingsapparatuur garanderen.

Meest gestelde vragen over waterstof

Hoe wordt waterstofbrandstof gemaakt?

Waterstof wordt geproduceerd door water te splitsen in twee elementen: waterstof en zuurstof. Dit wordt bereikt door elektrolyse, waarbij een directe elektrische stroom in vloeibare vorm door de verbinding gaat. Dit splitst het waterstof- en zuurstofgedeelte. De waterstof is vervolgens te winnen en te gebruiken als energie, terwijl de zuurstof zonder nadelige gevolgen vrijkomt.

Hoe kan een efficiënte waterbehandeling de productie van waterstof kosteneffectiever maken?

Slechts een klein deel van de totale kosten per geproduceerde eenheid waterstof is afkomstig van water. Om de kosten van uw waterbehandeling volledig te optimaliseren en te verlagen, kunt u het volgende overwegen:

  • Behandeling van water uit vervuilde bronnen, verhoogt de behandelingskosten
  • Energie terugwinnen uit overtollige warmte
  • Zuurstof gebruiken als secundair product
  • De levensduur van de elektrolytische cellen hangt samen met de zuiverheid van het water 
  • Potentiële risico's van machinestilstand tijdens onderhoud verkleinen

Ook al is het slechts een klein deel van de totale kosten per eenheid, goed beheer verlaagt de totale productiekosten van waterstof.

Kan ik zeewater gebruiken als voedingswater voor elektrolyse?

Ja. Elke waterbron - of het nu grondwater, zeewater of behandeld afvalwater is - is te gebruiken als voedingswater. Het is belangrijk dat het op de juiste manier is behandeld en gezuiverd, meestal met minder dan één microsiemens per centimeter (μS/cm) voor PEM. Zodra het water dit zuiveringsniveau bereikt, kan het met succes worden geëlektrolyseerd.