Voedings- en drankenindustrie

Wij leveren ingrediëntwater en afval-naar-grondstof diensten in de voedings- en drankenindustrie.

Veolia Water Technologies biedt de voedings- en drankenindustrie een groot aantal oplossingen om veilig ingrediëntwater en hoogwaardig utiliteitswater te produceren. Van standaard installaties tot technische oplossingen, services, onderhoud en volledig watercyclusbeheer; wij helpen u de kwaliteit van zuiver water te optimaliseren en verontreiniging te elimineren.

 

 

Hoge kwaliteitsnormen: uitdagingen voor voedings- en drankenbedrijven

WATER CYCLE MANAGEMENT ICON

De waterkwaliteit is van directe invloed op de smaak, veiligheid en levensduur van het product.

SEASON FOOD AND BEVERAGE ICON

Problemen met de watervoorziening in verband met seizoensgebondenheid en juridische druk.

 

GLOBAL STANDARDS ICON

Ingrediëntwater moet voldoen aan de hoogste internationale normen.

Hoe Veolia de voedings- en drankensector helpt 

Onze productspecialisten beheren samen met serviceteams in het veld alle stadia van de waterzuivering en de verwijdering van verontreinigingen.

Als watercyclus experts helpen we u met het naleven van regel- en milieuwetgeving door afvalwaterstromen te behandelen en het waterverbruik te verminderen. Tegelijkertijd zoeken we naar oplossingen die een waarde opleveren. Bijvoorbeeld door hernieuwbare energie op te wekken uit biogas of de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Door preventieve waterbehandelingsoplossingen en -programma's te gebruiken beheren we gezondheidsrisico's. We beveiligen en ontsmetten ingrediëntwater en water in koeltorens. Ons ingrediëntwater garandeert bescherming tegen legionella.

 

 

We verbeteren productieprocessen van binnenuit waarmee we duurzame ontwikkeling ondersteunen. Onze wereldwijde expertise stelt ons in staat klanten verder te helpen bij de standaardisatie van installaties, het recyclen van behandeld afvalwater en het gebruik van alternatieve bronnen.

We helpen onze partners met afvalwaterbeheer, watergebruik te beperken en hun CO2-footprint te verkleinen.
Onze oplossingen helpen het energie- en chemicaliënverbruik te optimaliseren.

 

Aanpasbare oplossingen voor alle voedingsmiddelen en drank spelers

Water komt voor in alle onderdelen van de productieketen: van grondstoffen tot koelsystemen, maar ook in sanitaire installaties.

Ingrediëntwater (productie)

Productiefaciliteiten hebben een continue en veilige watervoorziening nodig. De technologieën van Veolia zorgen ervoor dat de productie van ingrediëntwater betrouwbaar en kosteneffectief is en voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen.

Utitiliteitswater

Fabrikanten van voedingsmiddelen en dranken vertrouwen op hun utiliteiten om betrouwbare stoom en koelwater te leveren voor de productie. De installaties en chemische technologieën van Veolia Water Technologies produceren het type water dat voor u nodig is om de stoomkwaliteit en efficiëntie van de warmtewisseling te garanderen, en om aan milieueisen te voldoen.

Afvalwater

Veolia Water Technologies helpt klanten om financiële risico te verminderen en om te voldoen aan de eisen voor het lozen van afvalwater en van strikte milieuregelgeving. 

 

Waterrecycling en hergebruik

Voedselproductie is een waterintensieve industrie. Veolia Water Technologies begrijpt dit en helpt met doelstellingen voor waterreductie en minimaliseert de impact op het milieu. Dit doen we door technologieën te implementeren die afvalwater omzetten in water, zodat het elders herbruikbaar is.

 

Hoewel het niet de meest waterintensieve industrie is, is de voedings- en drankenindustrie een van de grootste gebruikers en is de waterkwaliteit cruciaal. De waterzuiverheid moet op het juiste niveau zijn om de kenmerken van voedsel- en drankproducten niet te veranderen.

Afval en afvalwater omzetten in energie

Anaërobe behandelingstechnologieën bieden een dubbel voordeel voor voedsel- en drankfaciliteiten. Ze behandelen een breed scala aan afval- en afvalwaterstromen en creëren tegelijkertijd energierijk biogas als bijproduct. Dit is herbruikbaar om 'groene' elektriciteit of warmte te produceren.

Nutriënten terugwinning

Veolia Water Technologies zet afval duurzaam om in waardevolle bijproducten, zoals kunstmest, die herbruikbaar of te verkopen zijn.

Productfiltratie

Onze fijne filtratietechnologieën zorgen voor productkwaliteit en helderheid. Deze systemen zijn een veilige en economische methode om zwevende stoffen en andere ongewenste deeltjes uit uw product te verwijderen.

Sterke samenwerkingen met voedsel- en drankbedrijven over de hele wereld

Veolia Water Technologies heeft meer dan 1.000 referentieprojecten in de voedings- en drankenindustrie. Onze 7.700 medewerkers beschikken over expertise in belangrijke industriegebieden wereldwijd.

We staan bekend om onze expertise in de voedingsmiddelen- en drankensector. We gebruiken deze expertise om de aquacultuur- en zuivelindustrie, vleesverwerkingindustrie, fruit- en groente-industrie te ondersteunen. We maken ook de productie van olie in optimale omstandigheden mogelijk.

Wij zijn actief in de drankensector waarin we nauw samenwerken met brouwerijen, frisdrankproducenten, gedistilleerde dranken producenten en distilleerderijen.

Een wereldprimeur in de onder waterstress verkerende staat Jalisco (Mexico)

Nestlé wil voor 2030 geen milieu-impact meer hebben en als onderdeel hiervan kregen wij de taak om schaarse grondwatervoorraden te behouden en waterwinning te beperken.

In samenwerking met zuiveltechnologiebedrijf GEA Filtration voegde ons Mexicaanse team nieuwe Cero Agua-technologieën (watervrij) toe aan de bestaande fabriek.

Ontdek onze waterbehandelingstechnologieën voor de voedings- en drankenindustrie

Onze technische- en milieudiensten gebruiken geavanceerde watertechnologieën, waardoor de naleving van strikte gezondheidsnormen voor onze voedsel en drank klanten is gegarandeerd. Onze oplossingen zorgen voor een optimale ingrediëntwater kwaliteit en voldoen aan strenge eisen voor desinfectie en zuivering. 

 

Het in gevaar brengen van mensen, producten of het milieu door slecht beheerde systemen en processen heeft aanzienlijke financiële en reputationele gevolgen. Het selecteren van apparatuur die betrouwbaar, effectief en gemakkelijk te bedienen en te onderhouden is, is daarom vooral belangrijk voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. Voor veel voedselverwerkers is duurzaamheid belangrijk. Vaak werken industrieën aan het hergebruik van water voor landschapsarchitectuur, het wassen van apparatuur, koeltorens, boilers, verdampers, koelsystemen, stofbeheersing en irrigatiesystemen. Veolia Water Technologies biedt de technologieën en deskundige knowhow om processen op een veilige, betrouwbare en duurzame manier te laten werken. 

Peter Stokes photo

 

Peter Stokes

Directeur — Global Accounts
Veolia Water Technologies

 

LinkedIn profile

Wilt u meer informatie over onze technologieën voor chemische industrie?

 

Downloads 

Download onze Pocket Guide to Ingredient Waters voor meer informatie over waterbehandelingssystemen voor fabrikanten van voedingsmiddelen en dranken.

 

Meer diensten voor onze klanten in de voedsel- en drankenindustrie

Een combinatie van digitale tools en Veolia expertise die al uw waterprocessen slimmer, veiliger en duurzamer maken.
Het leveren van waterhygiëne en chemische HydrexⓇ-oplossingen die de veiligheid en prestaties van waterbehandelingsapparatuur garanderen.
We bieden een breed scala aan diensten: technische ondersteuning, vooraf gepland preventief onderhoud, reserveonderdelen, enz.

FAQ over wateroplossingen voor voedings- en drankenbedrijven

Hoe gebruikt de voedings- en drankenindustrie water in de keten?

Proceswater 
Proceswater wordt gebruikt voor het reinigen van apparatuur en installaties, het wassen van grondstoffen, het transporteren van producten, het spoelen en nog veel meer. Het water is van drinkwaterkwaliteit, een vereiste voor toepassingen met productcontact.
Onze technologieën: Ionsoft™ , Sirion™, Rapide Strata™

Ingrediëntwater 
Ingrediëntwater is een hoogwaardig type proceswater. Fabrikanten gebruiken het bij de fabricage van frisdranken, flessenwater en kindervoedingsproducten. Drinkwater wordt behandeld met hygiënisch ontworpen installaties om de risico's van microbiële contaminatie te beheersen, terwijl het gebruik van chemicaliën, die het eindproduct in gevaar kunnen brengen, wordt geminimaliseerd.
Onze technologieën: Nurion™, PurBev™ / HyBev™, Sirion™

Utiliteitswater
Fabrikanten van voedingsmiddelen en dranken vertrouwen op hun utiliteitsvoorzieningen  om betrouwbare stoom en koelwater te leveren. Dit utiliteitswater ondersteunt de productie behoeften.
Onze technologieën: Ionsoft™ , Sirion™, Rapide Strata™

Afvalwater en slib 

De productie van voedingsmiddelen en dranken resulteert in afvalwater met een hoog biochemisch zuurstofverbruik (BOD), chemisch zuurstofverbruik (CZV) en voedingsstoffen vanwege de aanwezigheid van overgebleven organische materialen. Behandeling is vaak nodig om te lozen en om hoge boetes te voorkomen. Variabiliteit in de productie kan de behandeling ingewikkelder maken. Binnen deze toepassing bieden we anaërobe behandeling en nutriëntenterugwinning.

Onze technologieen: Idraflot™, Biothane®, AnoxKaldnes®

Waterrecycling en hergebruik  

Voedselproductie is een waterintensieve industrie. Fabrikanten gebruiken short-loop recycling binnen processen om het waterverbruik tijdens het proces te optimaliseren en de belasting van de afvalwaterinstallatie te verminderen. Afvalwater is op de juiste manier te behandelen en terug te voeren naar toepassingen die niet met levensmiddelen in contact komen.

Onze technologieën: Biosep®, Sirion™, Uflex™

Is afvalwater behandelbaar en veilig voor gebruik in voedsel- en drankproducten?

Er is geen technische reden waarom afvalwater niet tot een hoge zuiverheid te behandelen is om hergebruik in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie mogelijk te maken. Het is echter belangrijk om de gevaren voor de voedselveiligheid voor elk watergebruik te identificeren. Zo brengt het waterhergebruik in een koeltorensysteem voor een koelinstallatie bijna geen voedselveiligheidsrisico's met zich mee, terwijl er voor het gebruik van gezuiverd afvalwater als ingrediënt een hoger risico geldt.
Het is handig om watergebruik in te delen in de fabriek op basis van risico op product- of voedselcontact. Sommige landen hebben wetgeving met betrekking tot het hergebruik van afvalwater en veel bedrijven hanteren ook eigen normen voor afvalwater doeleinden.

Hoeveel water wordt er gebruikt in de voedingsindustrie?

De productie van voedsel en dranken is afhankelijk van water, waarbij naar schatting 70% van al het door de industrie verbruikte zoetwater rechtstreeks in de landbouw wordt gebruikt om gewassen e.d. te laten groeien. Verschillende soorten producten en productieprocessen vereisen verschillende hoeveelheden water; tussen de 2 tot 20 liter water per 1 kilogram product. De meeste bedrijven die in deze sector actief zijn, benchmarken nu hun waterverbruik als een belangrijke maatstaf voor bedrijfsprestaties. Deze bedrijven zijn ambitieus en implementeren technologieën voor waterreductie, recycling en hergebruik.