DOELSTELLING 2: Geen honger

Het primaire doel van doelstelling 2 is om duurzame voedselproductie en veerkrachtige landbouwpraktijken te implementeren, die de productiviteit en productie tegen 2030 verhogen. De tweede fase is het verhogen van investeringen in plattelandsinfrastructuur en technologieontwikkeling, om de landbouwproductiecapaciteit in ontwikkelingslanden te vergroten.

Objectif 2 : Faim « zéro »

 

 


“We moeten gaan nadenken over de toekomst van voedsel als we 9 miljard mensen willen voeden op een manier die ons milieu niet vernietigt.”

 

Bill Gates
Amerikaanse zakenmagnaat, reageert op de bevolkingsprognoses van de VN voor 2050
 

Naar schatting hadden twee miljard mensen in 2019 geen regelmatige toegang tot veilig, voedzaam en voldoende voedsel.

Als de recente trends doorzetten, zal het aantal mensen dat door honger wordt getroffen tegen 2030 de 840 miljoen overtreffen. Ofwel, 9,8% van de wereldbevolking.


Of het nu gaat om het recyclen en hergebruiken van water, aquacultuur of terugwinning van nutriënten; onze technologieën ondersteunden in 2020 meer dan 700 klanten in de voeding- en drankenindustrie. Samen verminderen we hun waterverbruik, beperken we de wateropname en verkleinen we de ecologische voetafdruk.

De eerste vasteland fabriek van Noorwegen voedt duizenden

Aquacultuur, ook wel visteelt genoemd, is sinds 1980 bijna veertien keer in omvang toegenomen. Tegenwoordig produceert de wereld meer gekweekte vis dan rundvlees en de verwachting is dat de vraag in de komende 20 jaar met 35% toeneemt.

Dit is zorgwekkend aangezien overbevissing één van de grootste bedreigingen is waarmee de oceanen worden geconfronteerd. De schade die door overbevissing wordt veroorzaakt, reikt veel verder dan het mariene ecosysteem.

De eerste vasteland zalmkwekerij in Noorwegen wordt ondersteund door een unieke kweekoplossing. Met de technologie worden vissen gekweekt in een gecontroleerde omgeving met de modernste recirculatietechnologie, die stabiele waterparameters garandeert om groei te optimaliseren en overleving te waarborgen.

Dit zorgt voor een duurzame, hulpbronnen-efficiënte en een milieuvriendelijke manier om onze groeiende bevolking te voeden, terwijl het de druk op het wilde visbestand vermindert en oceanen beschermt.

Onder het Biodiversiteitsverdrag beloofden de EU-lidstaten dat 10,8% van hun mariene gebieden beschermde wateren zouden worden. In 2020 heeft de EU dit doel bereikt.

Een wereldprimeur die is ontwikkeld in de onder waterstress lijdende staat Jalisco

Toen Nestlé een nieuwe zuivelfabriek opende in Lagos de Moreno (Mexico) concentreerde de festiviteiten zich op meer dan alleen de opening van een gloednieuwe fabriek. Het ging ook over het bereiken van een watervrije zuivelproductie om de onder waterstress lijdende stad Jalisco te beschermen.

Dit is slechts één actie van Nestlé in hun ambitie om de klimaatimpact naar nul te brengen. Als onderdeel hiervan kregen we de taak om schaarse grondwatervoorraden te behouden en waterwinning te beperken.

In samenwerking met GEA Filtration, een bedrijf voor zuiveltechnologie, heeft ons Mexicaanse team nieuwe Cero Agua-technologieën (nul water) toegevoegd aan de reeds gebouwde fabriek. Ze gebruikten een membraanreactor om vaste stoffen te verwijderen en vervolgens omgekeerde osmose om al het water uit de productieprocessen van de fabriek te hergebruiken.

Dit was een wereldprimeur voor de zuivelindustrie, een techniek die Nestlé wereldwijd gaat uitrollen in zijn fabrieken.

Tegen 2020 streefde Nestlé ernaar om zijn wereldwijde waterverbruik met 35% te verminderen, wat - onder andere door dit project - op deze site werd overtroffen; het leverde een vermindering van 40% op.

Hoewel de productie steeg, heeft Nestlé de afgelopen 10 jaar zijn waterverbruik wereldwijd met een derde verminderd.


“Nestlé is gefocust op het creëren van een positieve impact op het milieu. Als onderdeel van ons streven om watervoorraden te sparen, is ons doel het waterverbruik per ton afgewerkt product met 25% te verminderen. We hebben Veolia gevraagd om een oplossing te bieden, waarmee we water uit ons proces kunnen terugwinnen. Hiermee willen we voorkomen dat we diep bronwater gebruiken in een gebied met hoge hydrologische stress.” — Nuria Navarrete, ingenieur NestléOntdek onze beloftes

Onze conclusie

Sinds september 2015, toen alle lidstaten van de Verenigde Naties 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen officieel omarmden, is onze collectieve wereldwijde vooruitgang traag.

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, riep op tot een decennium van actie om ervoor te zorgen dat we de wereldwijde doelen die we onszelf hebben gesteld halen.

We moeten allemaal onze verantwoordelijkheid nemen en vandaag in actie komen - niet morgen - om een einde te maken aan armoede, de planeet te beschermen en ervoor te zorgen dat alle mensen in 2030 vrede en welvaart leven.

 

Bij Veolia Water Technologies zetten we ons in om de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te ondersteunen.

Jij ook?  Deel met ons uw SDG ambitie en voortgang