Doelstelling 13: Klimaatverandering

Klimaatverandering treft elk land op elk continent. Daarom is er nog nooit een grotere behoefte geweest om de veerkracht en het aanpassingsvermogen aan klimaatgerelateerde gevaren en natuurrampen te versterken. Doelstelling 13 streeft ernaar dit te doen door de wereldwijde temperatuurstijging deze eeuw ruim onder de twee graden Celsius boven het pre-industriële niveau te houden.

Objectif 13 : Changement climatique

 


“Klimaatverandering is de grootste bedreiging voor een duurzame toekomst. Maar tegelijkertijd biedt het aangaan van de klimaatuitdaging een gouden kans om welvaart, veiligheid en een betere toekomst voor iedereen te bevorderen.”

Ban Ki-Moon
Voormalig secretaris-generaal van de VN

Meer dan een miljoen soorten worden met uitsterven bedreigd door klimaatverandering.

De Wereldbank stelde vast dat "er geen zekerheid is" dat mensen zich zouden kunnen aanpassen aan een wereld die vier graden Celsius warmer is.


Bij Veolia Water Technologies blijven we een breed scala aan innovatieve oplossingen ontwikkelen om de milieu-impact van waterverbruik te verbeteren. Door waterbeheerprocessen te optimaliseren en te focussen op waterhergebruik en afvalwaterrecycling, verminderen onze klanten rechtstreeks de uitstoot van broeikasgassen.

Het waterleidingbedrijf in Moos stelt normen op het gebied van economie en drinkwaterkwaliteit.

Na slechts 3,5 jaar planning en constructie, gingen de waterwerken van Waldwasser in Moos, Beieren - een drinkwatersite bij Deggendorf (Duitsland) - in 2018 in bedrijf en werden tegelijkertijd één van de modernste installaties in Europa.

De faciliteit voorziet niet alleen meer dan 80.000 particuliere huishoudens van zacht, schoon drinkwater, maar doet dit ook met een zuiver geweten.

Centraal onderdeel is een anionenwisselingssysteem dat het drinkwater verzacht, sulfaat, nitraat en chloride reduceert en ook kooldioxide (CO2) gebruikt als regeneratiemiddel. De CO2 wordt teruggewonnen uit een uitlaatgas van de chemische industrie, in plaats van dat het rechtstreeks in de atmosfeer uitstoot.

Dit vermindert het energieverbruik met 50% in vergelijking met andere technologieën en behoedt de atmosfeer van 630 ton CO2 per jaar. Dit staat gelijk aan de CO2-uitstoot van auto die jaarlijks 6,6 miljoen kilometer aflegt.

Vanwege de grote energiebesparingen heeft het Duitse ministerie van Milieu de technologie bij Moos gesponsord.

Volgens NASA hebben menselijke activiteiten de afgelopen 170 jaar de atmosferische concentraties van CO2 met 47% verhoogd, gelet op het pre-industriële niveau van 1850. Dit is meer dan wat er in de afgelopen 20.000 jaar op natuurlijke wijze is gebeurd.

 

“Omdat de toekomst van onze kinderen bijzonder belangrijk voor ons is.” — Hermann Gruber, federaal bouwmanager van Beieren

“Met een wereldwijde unieke combinatie van processen is het zeker één van de meest opwindende projecten van de afgelopen jaren.” — hoofd verkoop gemeentelijke toepassingen, Veolia Water Technologies, Duitsland

Om de CO2-concentraties in de atmosfeer te stabiliseren (of zelfs te verminderen), moet de wereld een netto-nuluitstoot bereiken. Dit vereist grote en snelle emissiereducties. - Our World in Data

Borås streeft naar een stad zonder fossiele brandstoffen

Sinds de swingende jaren ‘60 zet Borås, de op een na grootste stad van West-Zweden, zich in voor duurzame ontwikkeling.

Deze toewijding maakte de weg vrij voor een contract van SEK 400 miljoen (€ 42,5 miljoen) voor het ontwerpen en bouwen van een ambitieuze afvalwaterzuiveringsinstallatie voor de 210.000 inwoners. De installatie kwam eind 2018 gereed en bevat de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van duurzame afvalwaterzuivering. Het produceert slib met het hoogst mogelijke potentieel, waarmee het energie opwekt in de nabijgelegen biogasinstallatie. Daarnaast wint het fosfor terug, voornamelijk door een biologische behandeling, om te hergebruiken als meststof. 

We werken al meer dan tien jaar samen met Borås Energi en Miljös. Samen voorzien we de stad Borås van stadsverwarming en -koeling, biogas, afvalbeheer, water- en rioolwaterzuivering en energiediensten.

Het gezamenlijke doel is om energie van stedelijke afvalstromen om te zetten in duurzame kostbaarheden en een stad te creëren die vrij is van fossiele brandstoffen.

Het Zweedse parlement wil de eerste fossielvrije verzorgingsstaat ter wereld zijn die een welvarende, inclusieve en gelijkwaardige samenleving zonder uitstoot van broeikasgassen heeft. Een grote politieke meerderheid introduceerde in 2017 een klimaat beleidskader om uiterlijk in 2045 netto-nul emissies te bereiken en daarna negatieve emissies.

   

“We zijn erg trots op het feit dat Borås een afvalwaterzuiveringsinstallatie heeft met de hoogste milieunormen.” — Jonas Holmberg, marketing directeur van Borås Energi en Miljö.

Ondersteuning van de visie van Egypte voor 2030 om duurzame stedelijke ontwikkeling en economische groei te stimuleren

Cairo Electricity Production Company, een dochteronderneming van de Egyptian Electricity Holding, gunde een consortium - geleid door ons team in Egypte en Frankrijk - het contract voor het ontwerpen, bouwen en opzetten van water- en afvalwaterzuiveringsinstallaties voor de Assiut Supercritical en Cairo West energiecentrales.

De missie: de aanhoudende waterschaarste en stroomuitval in het land aanpakken.

Een team van ongeveer 180 ingenieurs uit het hele consortium stelde beide energiecentrales in staat om op maximale capaciteit te werken. Tegelijkertijd voldoet het aan de voeding van elke ketel en aan de grote vraag naar extra zuiver gedemineraliseerd water.

Dit helpt het chemicaliënverbruik te verminderen en elimineert chemisch verontreinigd afvalwater, waardoor de kwaliteit van het geloosde water verbetert en tegelijkertijd bijdraagt aan een continue stroomvoorziening in de regio.

 

Naarmate de vraag naar energie toeneemt, is de verwachting dat het waterverbruik van de energiesector nog verder toeneemt. De schaarse watervoorraden komen hierdoor onder druk te staan. Zesendertig landen over de hele wereld kampen al met hoge of extreem hoge waterstress.

“Assiut PowerStation is volledig ontworpen en geïmplementeerd om te werken met aardgas en/of mazout. De krachtcentrale is ontworpen met een asverwerkingssysteem om de uitgeputte rookgassen te behandelen. Hiermee is onze toewijding voor een schoon en veilig milieu gewaarborgd.” — Eng. Emad Gamal Ragheb, Project Manager van Upper-Egypt Electricity Production Company (UEEPC).


Ontdek onze beloftes

Onze conclusie

Sinds september 2015, toen alle lidstaten van de Verenigde Naties 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen officieel omarmden, is onze collectieve wereldwijde vooruitgang traag.

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, riep op tot een decennium van actie om ervoor te zorgen dat we de wereldwijde doelen die we onszelf hebben gesteld halen.
We moeten allemaal onze verantwoordelijkheid nemen en vandaag in actie komen - niet morgen - om een einde te maken aan armoede, de planeet te beschermen en ervoor te zorgen dat alle mensen in 2030 vrede en welvaart leven.


Bij Veolia Water Technologies zetten we ons in om de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te ondersteunen.

Jij ook? Deel met ons uw SDG ambitie en voortgang!