DOELSTELLING 7: Betaalbare en schone energie

Over de hele wereld zijn inspanningen geleverd om nieuwe oplossingen te vinden voor het produceren van schone energie. Om deze overgang te versnellen, zijn sociale en economische inspanningen noodzakelijk. Doelstelling 7
streeft naar een verdubbeling van de wereldwijde verbetering van energie-efficiëntie met betrouwbaardere, betaalbare, duurzame en moderne energiesystemen.

Objectif 7 : Énergie propre et d’un coût abordable

“Betrouwbare en betaalbare energie is essentieel om te voorzien in de basisbehoeften van de mens en om economische groei te stimuleren. Maar veel van de moeilijkste en gevaarlijkste milieuproblemen op elk niveau van de economische ontwikkeling komen voort uit het oogsten, transporteren, verwerken en het omzetten van energie.”

John Holdren
Senior adviseur van president Barack Obama.
 

  

 

1,2 miljard mensen (20% van de wereldbevolking) hebben geen toegang tot elektriciteit.


Onze technologieën zorgen voor duurzame energiebronnen en energiebeheer. Dit doen wij bijvoorbeeld door anaerobe vergisting te gebruiken om biomethaan op te vangen uit afvalwaterslib, dat vervolgens wordt omgezet in energie. Of door groene infrastructuren te implementeren om het energieverbruik te beheersen.

De missie van één stad om geld en de planeet te besparen

Bij afvalwaterzuivering ontstaat slib dat voornamelijk bestaat uit menselijk afval. Het afvoeren hiervan kan tijdrovend en kostbaar zijn. Waarom zetten we dit slib niet gewoon om in energie?

Dat is wat Fréjus, een stad gelegen aan de Franse Rivièra, in 2019 dacht en deed door het Reyran station uit te rusten met een methaniseringsinstallatie, die biogas omzet in biomethaan.

De valorisatie van het biogas is gerealiseerd met onze membraantechnologie. Een scheidingstechniek zuivert het biogas (ongeveer 60% methaan) tot biomethaan (meer dan 97% methaan) en voldoet aan de kwaliteitseisen voor het eindgebruik.

De technologie gebruikt zeer weinig energie en vereist geen reagentia of water. En, naast het produceren van aardgas en hoogwaardig slib voor de landbouwsector, vermindert de minimalisering van het volume stortkosten en andere beperkingen. Bovendien reduceert het de uitstoot van broeikasgassen.

Door biomethaan opnieuw in het gasnet te injecteren profiteren vijf gemeenten van 6.000 megawatt aan geproduceerde elektriciteit en worden 750 huizen verwarmd.

"Deze injectie van groen gas in het aardgasdistributienetwerk van ons grondgebied, is in de eerste plaats het resultaat van de politieke wil om de energieafhankelijkheid van onze agglomeratie te verminderen. Daarnaast beperkt het de uitstoot van broeikasgassen, genereert het inkomsten en kunnen we profiteren van vermeden kosten. Besparingen herinvesteren we in projecten die gericht zijn op het ontwikkelen van nieuwe energiebronnen of het verminderen van het energieverbruik." — Maurice Chabert, voormalig CAVEM gekozen vertegenwoordiger van vijf gemeenten waaronder Reyran

Effectieve en gecontroleerde energiebesparing

De energietransitie stond de afgelopen jaren centraal in Frankrijk. In het kader van de Klimaatwet van 2019 werden ambitieuze programma's opgenomen met een koolstofarme strategie.

Zelfs vóór de wet begon de dochteronderneming van Veolia Water Technologies, OTV, in 2017 te werken aan het afvalwaterstation van Cagnes-sur-Mer. Hier, in zuiden van Frankrijk, staat de eerste energiepositieve afvalwaterzuiveringsinstallatie van het land.

Naast de architectonische zorgen over het ontwerp, harmonie van het gebouw en de groene aspecten die in de fabriek zijn geïntegreerd, bereikte OTV dit met hoogwaardige apparatuur dat voldoet aan Europese normering. 

Tegenwoordig zuivert de installatie het afvalwater van 160.000 inwoners en produceert het meer energie dan het verbruikt. Dankzij een slibbehandeling op lage temperatuur, een beperkt energieverbruik, het terugwinnen van alle potentiële bronnen (zonne-energie, warmtepompen, enz.) en de productie van biomethaan voor wederverkoop door herinjectie in het netwerk, produceert de site voldoende stroom om 1.000 huishoudens van stroom te voorzien.


Frankrijk wil de uitstoot van broeikasgassen tussen 1990 en 2030 met 40% verminderen en dit aantal tussen 1990 en 2050 verviervoudigen.


"Met tal van innovaties, zoals de biofiltratie van water, behandeling door lucht microbellen geïnjecteerd in het water, mesofiele vergisting van slib, veilige biomethaanproductie en de perfecte beheersing van akoestische- en geuroverlast, is er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat deze fabriek nuttig, productief en perfect geïntegreerd is in onze stedelijke omgeving.. - Louis Negre, burgemeester van Cagnes-sur-Mer, gedelegeerd voorzitter van de metropool Nice Côte d'Azur


Met drie innovatie- en duurzaamheidsprijzen op de schoorsteenmantel produceert deze faciliteit meer dan alleen energie

Denemarken staat bovenaan de wereldwijde duurzaamheidsindex van 2020. Een van de grootste prestaties van het land is de vermindering van de CO2-uitstoot met meer dan 50% sinds de piek in 1996.

Het land bereikte dit door zijn middelen te heroverwegen. Een goed voorbeeld is de Billund BioRefinery, die veel meer is dan een afvalwaterzuiveringsinstallatie.

Ja, het behandelt het afvalwater van ongeveer 70.000 inwoners, maar het is de innovatieve en complete oplossing voor slib vermindering die het speciaal maakt. Dit is de eerste fabriek ter wereld die op deze schaal met continue thermische hydrolyse werkt.

Dit betekent dat het per jaar 5.000 ton huishoudelijk organisch afval anaëroob co-vergist, samen met het overschot actief slib van het biologische afvalwaterzuiveringsproces. Deze hoeveelheid staat gelijk aan het gewicht van 33 blauwe vinvissen.

De installatie draait continu, in plaats van in batches, zodat het reactorvolume voor 100% wordt gebruikt. Als resultaat behandelt het meer dan drie keer de hoeveelheid slib in vergelijking met een batchreactor van vergelijkbare grootte. Hiermee verkleint het de energievoetafdruk aanzienlijk.

Denemarken heeft besloten dat Deense afvalwaterbedrijven in 2030 100% energie- en klimaatneutraal gecertificeerd moeten zijn.


De biogasproductie van Billund genereert ongeveer drie keer de energiebehoefte van de installatie zelf, waarbij het overschot naar het net wordt geëxporteerd.

"Billund Water and Energy heeft SDG 7 gekozen als een zeer belangrijk doel voor de toekomst. We willen meer groene stroom uit biogas produceren dan dat het hele nutsbedrijf gebruikt bij het produceren van elektriciteit en warmte voor stadsverwarming. Dit is een belangrijke stap om van de gemeente Billund een CO2-neutrale gemeenschap te maken." — Ole Johnsen, CEO, Billund Water and Energy


Ontdek onze beloftes

Onze conclusie

Sinds september 2015, toen alle lidstaten van de Verenigde Naties 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen officieel omarmden, is onze collectieve wereldwijde vooruitgang traag.De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, riep op tot een decennium van actie om ervoor te zorgen dat we de wereldwijde doelen die we onszelf hebben gesteld halen.

We moeten allemaal onze verantwoordelijkheid nemen en vandaag in actie komen - niet morgen - om een einde te maken aan armoede, de planeet te beschermen en ervoor te zorgen dat alle mensen in 2030 vrede en welvaart leven.

 

Bij Veolia Water Technologies zetten we ons in om de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te ondersteunen.

Jij ook? Deel met ons uw SDG ambitie en voortgang!